"Heas usus ja parimas tahtes, et meie riiklus kestaks, riigivalitsemine oleks tõhus, kvaliteetne, nüüdisaegne ja usaldusväärne, et meie inimestele pakutaks riigijuhtimises osalemise võimalusi, vastutust ja tegevusvabadust, lepivad erakonnad kokku alljärgnevas:
1. Seada riigireform koalitsioonilepingu 2019 2023 üheks poliitilistest prioriteetidest;
2. Võtta vastu asjakohane Riigikogu otsus ja panna koalitsioonilepingu 2019-2023 alusel loodava valitsuse tegevuskavas paika reformi etappide sisu ja tähtajad;
3. Nimetada riigireformi elluviimiseks vastutav valitsuse liige ja kindlustada selleks vajalik töökorraldus," seisab memorandumis.

Memorandumile kirjutasid alla Mihkel Kangur Elurikkuse Erakonnast, Kristina Kallas erakonnast Eesti 200, Kaspar Kurve erakonnast Eestimaa Rohelised, Priit Sibul erakonnast Isamaa, Jüri Ratas Keskerakonnast, Henn Põlluaas Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, Arto Aas Reformierakonnast ja Kalvi Kõva Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

Vabaerakonna esimees Kaul Nurm ütles, et Vabaerakond toetab riigireformiga edasiliikumist riigikogu erikomisjoni tööformaadis ning nende analüüside ja raportite alusel. Jüri Raidla poolt koostatud riigireformi paketti peab Vabaerakond aga liiga süsteemituks, samuti ei käsitle see nende hinnangul üldse Eesti poliitilise konkurentsi avamist, mida Vabaerakond peab aga ülioluliseks.

Möödunud aasta mais asutasid 28 Eesti ettevõtjat Riigireformi Sihtasutuse eesmärgiga anda selge sisu Eesti riigikorralduse uuendamiseks. Tegu on üheks aastaks loodud apoliitilise eraalgatusega, mis töötab välja riigireformi kontseptsiooni ja selle elluviimiseks vajalikud mitmete eelnõude kavandid ning seletuskirjade teesid. Sihtasutuse töö tulemus on ettevõtjate kingitus Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks.asutasid 28 Eesti ettevõtjat Riigireformi Sihtasutuse eesmärgiga anda selge sisu Eesti riigikorralduse uuendamiseks. Tegu on üheks aastaks loodud apoliitilise eraalgatusega, mis töötab välja riigireformi kontseptsiooni ja selle elluviimiseks vajalikud mitmete eelnõude kavandid ning seletuskirjade teesid. Sihtasutuse töö tulemus on ettevõtjate kingitus Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks.