Eelmise aasta algul oli Mere vastu Rakvere lihatööstuse töötajate poolt nõutud suuruses palgatõusule. Ehkki taasiseseisvunud Eesti pikima tööstreigini viinud vastasseis tema avalikule kuvandile kõige paremini ei mõjunud, otsustas Rakvere linnavalitsus tänavu Meret tunnustada linna kõrgeima teenetemärgiga - Rakvere Kroonimärgiga.

Rakvere linnapea Marko Torm põhjendas otsust Mere pikaajalise panuse eest piirkonna majanduse arengusse ja tööhõivesse.

Ta lisas oma vastusele veebruari keskpaigas linna kodulehel avaldatud pressiteate, milles linnavalitus selgitas Mere tunnustamist sellega, et naine on "pikka aega juhtinud edukalt Eesti suurimat toiduainetetööstusettevõtet, Rakvere ja Talleggi tooteid valmistavat HKScan Estoniat".

Küsimusele, kas mulluste sündmuste taustal ei pruugi Merele kroonimärgi andmine veidi kohatu tunduda, vastas meer, et linnavalitus suure meediatähelepanu osaks saanud teema üle ei arutlenud.

Tormi lisas, et kuna linnavalitsuse liikmed selles osas mõtteid ei avaldanud, ei ole tal võimalik sel teemal ka kommentaare jagada.

"Minu isiklik seisukoht on teie viidatud küsimuses, teades toimunust vaid ajakirjanduse vahendusel, et töö tasustamise küsimused lepivad omavahel kokku tööandja ja töövõtja," sõnas ta.

Teenetemärgid antakse üle Rakvere linnapea Marko Tormi ja linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkami Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul Rakvere teatris reedel, 22. veebruaril.

Lisaks Merele tunnustatakse Rakvere Kroonimärgiga sel aastal veel Rakvere Eragümnaasiumi direktor ja ettevõtja Anne Nõgu, OÜ Liliina juht ja Rakvere Võrkpalliklubi treener Mehis Täppi ning Rajaotsa muusikakooli juht Toomas Rannut.

Rakvere linna teenetemärk antakse füüsilisele isikule linnale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärki antakse üks kord aastas ja kuni viiele inimesele. Teenetemärgi andmise otsustab linnavalitsus.