Harku vallas sõitis reede hommikul teelt välja Atko Liinid OÜ-le kuuluv koolibuss. Bussifirma ütles siis, et õnnetuses on süüdi "lausa erakordselt libedad" teeolud ja seega vastutab õnnetuse eest hoopis teehoolet tegev ettevõte Strantum OÜ.

Ettevõte väitis ka, et nende bussijuhid on pidevalt edastanud infot, et Harku valla väiksemad teed, mida kasutavad liiklemiseks siseliinide bussid, on väga libedad ja hooldamata. Atko ütles Delfile, et on sellest informeerinud ka Põhja-Eesti Ühistranspordikeskust.

OÜ Strantum juhataja Meelis Härmsi sõnul ei vasta kumbki Atko väide tõele.

Tema selgitas, et Atko dispetšer teatas reede hommikul veidi enne kella kaheksat, et buss vajus kraavi ning seepeale saadeti Humala teele traktor graniidiga, et ta teeks libedusetõrjet ning aitaks bussi teele tagasi.

"Traktor oli Humala teel 8.15 ajal ning andis teada, et graniiti vaja ei ole, kuna Humala teel oli suuremas osas pinnatud kate puhas. Buss oli sõitnud liiga teeserva ning vajunud põllule. Libeduse tõttu seda juhtuda ei saanud," ütles Härms.

Ta lisas, et Humala teed kontrolliti ka veel kella 11 ajal ja tee vastas täielikult seisunditasemes toodud nõuetele.

Tõepõhja pole Härmsi sõnul all ka väitel nagu oleks kehvade teeoludega pidevalt probleeme olnud.

"Delfis Atko poolt toodud väide, et valla teed on pidevalt hooldamata ning libedad ja et nemad on meie, valla kui ka bussivedu korraldava transpordikeskuse tähelepanu sellele korduvalt juhtinud, ei vasta tõele. Meile kui teehooldajale ei ole Humala tee kohta tulnud Atkost mitte ühtegi e-kirja ega kõnet. Seda terve selle talve jooksul!" ütles Härms.

"Delfi otsingusse märksõna “Atko“ sisestamine annab pildi ettevõtte juhtimisest, kus ei hoolita elementaarsest turvalisusest ega inimeste tervisest. Selle asemel, et tegeleda oma ettevõtte probleemidega, on Atko otsustanud hoopis teisi süüdistama hakata, tehes seda abstraktselt ilma ühtegi fakti tõendamata," lisas ta.

Ühtlasi soovis Härms tähelepanu juhtida sellele, et umbes kolmveerand Atko busside poolt Harku vallas sõidetavatest teedest on riigimaanteed ning neid OÜ Strantum ei hoolda.

Pärast käesoleva artikli ilmumist saatis kommentaari Atko bussiliinide juhatuse liige Arvo Sarapuu. Sarapuu kokkuvõte oli see, et Harku vallas on teed olnud terve jaanuari ja veebruari vältel väga libedad. "Oleme edastanud Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele 50 korda infot Harku valla teede libeduse ja kehva tee olukorra kohta firma Ridango teavitusprogrammi kaudu. 15. veebruaril on edastatud Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele teade, et Harku vallas H2 liinil on tee ohtlikult libe," edastas Sarapuu.

"15. veebruari hommikul andsid meie bussijuhid samuti teada, et Harku
valla teed on erakordselt libedad. Ka Harku valla kodulehel ilmus 15. veebruaril teade, et buss vajus teelt välja libeda tee tõttu," meenutas Sarapuu.

"Vastavalt avaliku teenindamise lepingule on meil kohustus teavitada
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskust halbadest teeoludest, mis muudavad
liiklemise ohtlikuks ja takistavad teenuse osutamist. Kuigi lepingust
tulenevalt ei ole meil selleks kohustust, on lisaks Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskuse teavitamisele meie dispetsherid ja logistikud
korduvalt helistanud ka teehooldusfirmadele, sealhulgas ka Strantumile
kui teed on hooldamata, libedad ja paksu lume tõttu läbimatud. Kindlasti soovin ka rõhutada, et oleme korduvalt märganud, et isegi kui sõidutee olukord on halb, siis teehooldust teostava firma sõnul vastab tee ikkagi hooldusnõuetele," lisas Sarapuu.

----

ATKO kaevas Delfi loo ees pressinõukogusse, väites, et uudis sisaldab ebaõiget infot.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksunud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Atko esindaja seisukohad kajastatud ja Atko esindaja on sõna saanud.