Harju Maakohus kuulutas täna nn „Savisaare protsessina“ tuntuks saanud kriminaalasjas kolm kohtumäärust, millest esimene puudutas Kofkinit, kes süüdistuste järgi sai linnaga rendilepinguid pikendada soodsamalt ning selle eest tasus Savisaarele hüvedega.

Mehe kaitsja, vandeadvokaat Aivar Pilv leidis, et Kofkini suhtes tuleb kriminaalmenetlus lõpetada seoses mõistliku menetlusaja möödumisega.

Kohus sellega ei nõustunud ning põhjendas otsust sellega, et Kofkinile esitatud süüdistuses pole talle ette heidetud mitte ühtegi tegu, mida saaks vähimalgi määral seostada 2011. aastal Šveitsi võimudele edastatud õigusabipalvega.

Nimelt on talle süüdistuses ette heidetavad kuriteod pandud toime aastatel 2014 ja 2015 ning süüdistuses nimetatud tegudega seoses alustati ettevõtja osas menetlustoimingutega 2015. aasta septembris, kui tema elu- ja tööruumid läbi otsiti.

"Seega on menetlus Kofkini suhtes kestnud alla nelja aasta ning kriminaalasja keerukust ja mahukust arvestades ei ole menetlusaeg olnud ebamõistlikult pikk. Kui aga Kofkin leiab, et teda on alates 2011. aasta lõpust alusetult kahtlustatud ning tema mainele on sellega tekitatud kahju, siis need küsimused tuleb lahendada käesolevast kriminaalmenetlusest eraldiseisvate menetluste raames," märkis kohus.

Savisaar kaastakse menetlusse

Teiste määrustega rahuldas kohus riigiprokuratuuri taotluse kaasata Savisaar kriminaalasjas menetlusse kolmanda isikuna ning andis loa arestida konfiskeerimise tagamiseks Savisaare elukohast läbiotsimisel leitud ja ära võetud 80 000 eurot.

Ühtlasi rahuldas kohus Savisaare kaitsjate taotlus tagastada endisele Keskerakonna juhile tema kodust läbiotsimisel leitud ja ära võetud sularaha 106 000 eurot ja 300 000 krooni väärtuses.

Kaitsjad soovisid ka, et riik maksaks Savisaarele 228 995,74 euro eest menetluskulusid, kuid kohus jättis selle rahuldamata. Läbi ei vaadatud kaitsjate taotlust mõista riigilt Savisaare kasuks välja 131 733,33 eurot ametist kõrvaldamisega seoses tekkinud kahju hüvitamiseks.

Veel jäeti läbi vaatamata Tallinna linna esindaja taotlus mõista linnale menetluskuluna 21 789,74 eurot ning MTÜ Eesti Keskerakond taotlus, millega küsiti riigilt menetluskuludena 129 378,51 eurot.

Riigiprokuratuur süüdistas Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides, samuti neljas altkäemaksu võtmises, rahapesus ja Keskerakonnale keelatud annetuse vastu võtmises.

Detsembri lõpus vabastati Savisaar tema tervisliku seisundi tõttu kohtu alt.

18. märtsil jätkub kohtuprotsess selle üle, kas ettevõtjad Vello Kunman, Hillar Teder ja Aivar Tuulberg ning ALexander Kofkin on endisele Tallinna meerile Savisaarele altkäemaksu andnud. Samuti jääb kohtu alla keskerakondlane Kalev Kallo, keda süüdistatakse altkäemaksu vahendamises Savisaarele.

Keskerakond on kohtu all juriidilise isikuna.