Delfi tellis iga kandidaadi paremaks tundmaõppimiseks uuringu, kus vastajad said valida, milliste omadustega seostub neile konkreetne kandidaat.

Küsitlusest selgus, et Kristina Kallase puhul hinnatakse - nagu paljude tema konkurentide juures – laialdasi teadmisi. Samuti seostatakse teda avatud ühiskonna toetamisega.

Kuid üldjoontes oskavad inimesed tema omadusi võrreldes teiste erakondade juhtidega vähem määratleda, sest tervelt 65% küsitletutest ei osanud tema kohta midagi kosta. Alles napilt poliitikamaastikul olnud erakonna esimehe puhul on see ka ehk teatavas mõttes loogiline.

Küll aga sai Kristina Kallas suurima skoori seoses skandaalidega. Tervelt 22% tema kohta vastuseid andnud küsitletutest leidis, et ta satub kergesti skandaalidesse. Kuna küsitlus toimus jaanuaris, siis eeldatavasti tekkis inimestel seos Eesti 200 kurikuulsaks saanud trammipeatuse reklaamplakatitega, mida Kristina Kallasel tuli avalikkuse ees seletada.

Kristina Kallase tööintervjuud vaata juba täna keskpäeval Delfist.

Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS ja see toimus 15.-28. jaanuarini 2019. Küsitluses osales kokku 1014 vastajat.