Tänan Eesti Ekspress kirjutab, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liikme ja partei keskkonnaministri kandidaadi Rainer Vakra 2002. aastal tehtud bakalaureusetöö oli plagiaat.

Siseminister ja erakonnakaaslane Katri Raik, kes enne ministriportfelli haaramist aastaid rektorina töötanud ütleb, et plagiaadi-juhtumid on väga tõsised, ent pelgalt ajaleheartikli põhjal kedagi süüdi mõista ei saa. "Lõpliku otsuse langetab siiski Tallinna ülikooli akadeemiline komisjon," märkis ta. "Selge on see, et akadeemilise petturluse eest tuleb karistus määrata."

Seoses lehe poolt tõstatatud küsimusega kutsub Tallinna ülikool kokku akadeemilise komisjoni, kes hindab, kas tegu on plagiaadiga ning soovitab õiglaseid lahendeid edaspidiste otsuste tegemisel. Otsused, ülikooli lõpetamise ja kõrghariduse diplomi kehtetuks tunnistamise kohta, teeb ülikool haldusmenetluse seadusest lähtuvalt.

Raik kohtus täna hommikul Vakraga erakonna ühisel nõupidamisel. Küsimusele, kuidas Vakra end pärast lahvatanud uudist tundis, ütles Raik, et mees oli šokeeritud. "Talle esitati väga tõsine süüdistus ja ilmselgelt oli ta löödud," ütles Raik, ent lisas, et vara on veel meest risti lüüa, sest komisjon ei ole otsustanud. "Eks me kõik tahame selgust," möönis Raik.