Riigi pikaajalise strateegia arutelule andis hoo Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid oma nägemusega Eestist aastal 2035. „Me pole täna mõistnud väga hästi, milleks meid kohustab heaoluriigis elamine, peame tulevikku vaadates võtma palju julgemini eesmärgiks olla sotsiaalsed, abistama ka nõrgemaid ja lähtuma inimesest,“ märkis Kersti Kaljulaid. „Eesti 2035 strateegia loomisel peame hoidma mõtted hästi vabad, me ei tohiks joonistada ette ühte rada, vaid see peab olema mõtlemist ergutav, sisaldama paljusid teid, ristumiskohti.“

Strateegia loomises kaasalöömiseks kogunes täna üle 200 erineva organisatsiooni, liidu, ühenduse, kogukonna ja ettevõtte esindaja, et panna ühiselt paika riigi pikaajalised arenguvajadused.

Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago sõnul jõuti koos arusaamisele, et inimeste tervis ja haridus saavad olema olulise tähtsusega teemad strateegias. „Lisaks paindlikele ja inimese vajadusi arvestavatele õppimisvõimalustele ning inimeste tervise parandamisele peeti järgmisena oluliseks ettevõtluse konkurentsivõimet ja taristu arendamist,“ märkis Kattago. „Tänane seminar sadade osalejate ning konkreetsete mõtetega näitas, et lisaks päevapoliitikale läheb inimestele vägagi korda riigi pikaajaline areng.“

Tänasele seminarile järgnevad mitmed üle-Eestilised arutelud ning arvamuskorjed, et anda kõigile soovijatele võimalus kaasa rääkida, tuleviku üle mõtelda ning üheskoos Eesti arengueesmärgid paika panna.

Rahandusministeeriumi asekantsler Kaie Koskaru-Nelk lausus, et pärast arengueesmärkide paikasaamist ootab ees täpsem analüüs reformide ja mõjude kohta. „Selle aasta lõpuks soovime strateegia tööversioon valmis saada, mis peaks andma suunad koos rahavajadusega kõikide valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele,“ märkis asekantsler.

Strateegia „Eesti 2035“ koostamine algas eelmise aasta märtsis, seda veavad riigikantselei ja rahandusministeerium.