Täna kogunes Viimsi vallavolikogu 9. koosseis istungile, et valida uus vallavanem, kinnitada vallavalitsuse liikmete arv ning struktuur.

Koalitsioon esitas vallavanema kandidaadiks Reformierakonda kuuluva Laine Randjärve ning Ants Erm esitas vallavanema kandidaadiks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ridades kandideerinud Hannes Võrno.

Salajasel hääletusel kogus Laine Randjärv 13 poolthäält, Hannes Võrno 5 poolthäält.

Randjärv sõnas Delfile, et ehkki praegu elab ta veel Rae vallas, siis tegeleb juba aktiivselt uue kodu otsimisega ning soovib selle soetada Viimsi valda, et kohalike elanike tegemiste, murede ja rõõmudega kursis olla.

Niisamuti tõdes Randjärv, et mitmed seniseid probleeme, mis Viimsis üles kerkinud on, nagu näiteks ülerahvastatus ja suur keskkondlik jalajälg, saab lahendada vaid pikema perioodi vältel inimesi harides ja selgitades. Ent siiski ei pea ta vajalikuks mingisuguste regulatsioonide kehtestamist, et Viimsi valla ülerahvastumist peatada. "Inimesel on õigus elada seal, kus ta soovib," sõnas värske vallavanem,

Lisaks vastas ta ajakirjaniku tähelepanekule, kas Viimsi valla aukodanike sekka, kelleks on hetkel kaheksa vanemaealist (või juba maisest ilmast lahkunud) meesterahvast, ei võiks kuuluda ka mõne muu demograafilise grupi esindaja, et inimese soost ei olene aukodanikuks valimine. "Loeb see, mida inimene korda saadab," sõnas Randjärv.

Vallavolikogu valis Viimsi vallavanemaks Laine Randjärve, kelle koordineerida on valla üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, arengukavad, finantsstrateegia, valla eelarve ning üldine valla esindamine.

"Mul on suur au olla valitud Viimsi vallavanemaks. Soovin pühendada oma teadmised, kogemused ja energia Viimsi kogukonna igapäevase elu ja toimimise heaks, et lastel oleks turvaline lapsepõlv, eakad tunneksid, et neist hoolitakse, et vallarahval oleks siin mõnus ja rahulik elada ning viimsilased saaksid jätkuvalt olla uhked oma valla üle." sõnas vallavanemaks valitud Laine Randjärv.

Volikogu koosolekul kinnitati muuhulgas vallavalituse neljaliikmeline struktuur, mis jäi samaks. Abivallavanemateks nimetati Margus Kruusmägi ja Annika Vaikla.

Margus Kruusmägi koordineerida on ehitus, kommunaalmajandus, keskkond ja planeerimine. Annika Vaikla koordineerida on kultuur, sport, sotsiaalabi ja teenused, tervishoid, ettevõtlus ja infotehnoloogia, turism ning muinsuskaitse. Lahkuva abivallavanema Janek Muraka koordineeritav alus-, üld- ja huvihariduse, noorsootöö ning turvalisuse ametikoht jääb täitmata, kuni uue abivallavanema leidmiseni.

Enne Randjärve juhtis Viimsi valda tema erakonnakaaslane Siim Kallas, kes otsustas pühenduda riigikogu valimistele.

Randjärv möönis möödunud kuu lõpus Delfile antud intervjuus, et siiani tal peale kultuuriüritustel kaasalöömise ja seal elavate sõprade Viimsiga kuigipalju kokkupuuteid olnud ei ole. Seda kompenseerib Randjärve sõnul tema varasem kogemus Tartu linnapeana ja Rae vallavolikogu esimehena.