Merenduspoliitika valimiskompassi aluseks olev küsimustik saadeti kõigile kümnele 2019. aastal Riigikogu valimistel osalevale erakonnale, ainsana ei saatnud valimiskompassi oma seisukohti Elurikkuse Erakond. Merenduspoliitika valimiskompass koosneb 14 väitest, mida saab valimiskompassi kasutaja kas toetada, mitte toetada või valida neutraalse positsiooni.

„Analüüsisime erakondade valimisprogramme merenduse vaatevinklist ka enne eelmisi Riigikogu valimisi, kuid seekord selgus, et võrreldes möödunud valimistega ei ole olukord sugugi paremaks muutunud, pigem vastupidi. Kuna erakondade valimisprogrammide koostajatel kipub merendusalast pädevust nappima, siis tekkis idee sarnaselt teistele valdkondadele koostada hoopis merenduspoliitika valimiskompass ehk anda erakondadele ette nimekiri tegelike muredega, mille kohta oma seisukohad kujundada,“ selgitab merenduskompassi koostamise tagamaid ajakirja Meremees toimetaja ja merenduspoliitika valimiskompassi koostaja Tauri Roosipuu. „Loodetavasti jõuab tänu valimiskompassile mõni selle punkt ka sõlmitavasse koalitsioonilepingusse,“ lisas Roosipuu.

Merenduspoliitika valimiskompassist leiab väited, mis puudutavad riigi mereliste ülesannete täitmist ja merendussektori konkurentsivõimet. Kõik väited ei ole kitsalt merendusega seotud, vaid puudutavad ka riigi julgeoleku-, sisejulgeoleku-, haridus-, õigus-, sotsiaal- ja maksupoliitikat. Peamiselt on kasutatud väited sellised, mis eeldavad lisaks asutuste igapäevasele eelarvele täiendavaid investeeringuid või mille elluviimine vajab poliitilist tahet, valdkondadeülest kokkulepet ja otsustamist riigi kõrgemal juhtimistasemel.

Ajakirja Meremees Eesti merenduspoliitika valimiskompassi leiab veebist.

Ajakiri Meremees on 1989. aastast ilmuv tegevmerendusele keskenduv ajakiri, mis ilmub merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ning mida annab välja Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia. Ajakiri Meremees ilmub neli korda aastas ja seda saab lugeda tasuta ka veebist.