Pealinna üle 760 miljoni euro suuruse aastaeelarve juures on täiesti võimalik lasteaia kohatasu kaotada, väidab Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige Helve Särgava.

"Leidkem need vahendid, et igale lapsele oleks tagatud tasuta haridustee lasteaiast ülikoolini. Toiduraha Tallinn enam ei küsi, oleme siis ülejäänud riigile ka kohatasu kaotamisega eeskujuks," ütles Särgava.