Juncker rõhutas aga endiselt, et lahkumiskokkulepet ei saa muuta, nagu May tahab. Siiski on Euroopa Liit Junckeri sõnul valmis lisama sõnu mittesiduvasse tulevaste suhete deklaratsiooni, mis kokkuleppega kaasas käib, vahendab BBC News.

Juncker ja May leppisid kokku, et kohtuvad enne veebruari lõppu edasisteks läbirääkimisteks.

Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi läbirääkimismeeskonnad peaksid samal ajal jätkama oma läbirääkimisi, et teha kindlaks, kas on võimalik leida lahendus, mis saaks suurima võimaliku toetuse Suurbritannia parlamendis ja vastaks Euroopa Ülemkogus kokku lepitud suunistele.

Esmaspäeval peavad Strasbourg’is läbirääkimisi Suurbritannia Brexiti-minister Steve Barclay ja Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier.

May kinnitab, et Suurbritannia ei jää Iiri varuplaani lõksu. May sõnul peab see plaan muutuma, et saada parlamendiliikmete toetust. Viimased õhutasid Mayd otsima alternatiivseid asjakorraldusi, kui Brexiti-kokkuleppe eelmisel kuul tagasi lükkasid.

„Peaminister kirjeldas konteksti Ühendkuningriigi parlamendis ja motiive eelmise nädala alamkoja hääletuse taga, millega otsitakse õiguslikult siduvat muudatust varuplaani tingimustes,” öeldakse May ja Junckeri ühisavalduses. „Ta tõstatas erinevaid võimalusi nende muredega tegelemiseks lahkumiskokkuleppe kontekstis kooskõlas tema kohustustega parlamendi ees.”

Juncker rõhutas, et EL27 ei ava lahkumiskokkulepet uuesti, aga väljendas oma avatust tulevase suhte muutmiseks, et see oleks sisu ja kiiruse mõttes ambitsioonikam.

Briti suurima opositsioonierakonna leiboristide juht Jeremy Corbyn kirjutas aga Mayle kirja, milles avaldas leiboristide tingimused Brexiti-kokkuleppe toetamiseks ja läbirääkimisteks, et tagada mõistlik kokkulepe, mis suudab saada toetuse parlamendis ja riigi ühendada.

Corbyni viie nõudmise hulgas on alaline ja kõikehõlmav üleriigiline tolliliit, mis on kooskõlas Euroopa Liidu tollireeglitega koos kokkuleppega, mis annab Ühendkuningriigile sõnaõiguse Euroopa Liidu tulevaste kaubanduskokkulepete asjus. Veel tahab Corbyn lähedast seotust Euroopa Liidu ühisturuga ning dünaamilist seotust töötajate õiguste ja kaitse osas nii, et Briti standardid ei jääks Euroopa Liidu omadest maha. Corbyn tegi ka ettepaneku osaleda Euroopa Liidu agentuurides ja programmide finantseerimises ja julgeolekualastes kokkulepetes ning ligipääsu säilitamiseks üleeuroopalisele vahistamisorderile.