Et Parmas täidab ka Tartu kultuurkapitali poolaasta stipendiumite spordikomisjoni esimehe teenekat rolli, torkab tähelepanelikule vaatlejale paratamatult silma kapitali heldus mõlema nimetatud organisatsiooni suhtes. Näiteks on 2016. aasta kevadel Prestige’ile pudenenud 7600-eurosest spordipotist 1500 eurot, mis on konkurentsitult suurim eraldus: näiteks maaülikool sai delegatsiooni SELL-i üliõpilasmängudele saatmiseks vaid 700 eurot.

Parmase hinnangul on korruptiivsete seoste otsimine täiesti arusaamatu, sest rahvusvaheliste suurvõistluste eelarvetega võrreldes on toetused marginaalsed. Liiati on ta end alati taotluste kultuurkapitali nõukogule kinnitamiseks esitamise otsustamisest taandanud ning Prestige’i nimel esitas ametlikult rahasoove hoopis teine juhatuse liige Kaisa Oja-Mehine. „Taotluste esitamine ei ole seadusega keelatud,“ sõnas ta. „Ebaausat konkurentsi ja huvide konflikti ei näe. Spordikomisjon on püüdnud alati esitada nõukogule kinnitamiseks võimalikult suure taotluste arvu.“