Eesti 200 nägemus on hoida suurperede sõidukiostu toetuse skeem võimalikult lihtsana: aidatakse kõiki peresid, kel tekib kolmanda või enama lapse sünni järel vajadus uue sõiduki ostmiseks.

Toetuse vajalikkust põhjendas Eesti 200 juhatuse liige Igor Taro sellega, et transport on suurperede jaoks üks põhilisi igapäevaseid väljakutseid. "Eriti maapiirkondades, kus distantsid pikad, ühistransport kehv ja huvihariduse võimalused pole kompaktselt koos. Kolmanda lapse sünni puhul juhtub see, et kõige tavalisemasse rahvaautosse pere enam ei mahu," lisas ta.

"Võime pikalt diskuteerida sel teemal, kas see meede tekitab kuritarvitamise soovi. Kindlasti tekitab. Samas pole mõtet 0,5 protsendi võimalike kuritarvitajate pärast teha 99,5 protsendi elu põrguks," rääkis Taro. Ta lisas, et tingimustes on võimalik määrata, et autot ei saa teatud aja jooksul edasi müüa või kui müüakse, siis tuleb toetus tagastada.

Eesti 200 esialgse plaani järgi võiks sõiduki ostutoetus olla umbes 50 protsenti ja kuni 15 000 eurot viie aasta jooksul. Eeskuju võeti omaaegsest elektriautode ostutoetusest, mille puhul riik kattis tavapärase ja soovitud auto hinnavahe.

Kui palju toetus iga-aastaselt riigieelarvest võtaks, sõltub püstitatud eesmärgiks. Näiteks saja pere abistamine aastas läheks Taro hinnangul maksma 1,5 miljonit eurot, tuhande pere puhul 15 miljonit eurot. "Võrdlemisi ebaõnnestunud tasuta ühistranspordi elluviimine neelab aastas mitu korda rohkem ja lasterikkad pered ikka on logistikaga kimpus," lisas ta.

Taro ütles, et isiklikult ei pelgaks ta selleks isegi laenu võtta, sest perede toetamine on pikaajaline investeering Eesti kestmisesse. "Meie eesmärgiks võiks olla kõikvõimalik sotsiaal-majanduslike tõkete eemaldamine, et aidata peredele selle (rohkemate laste saamine- - K.R.) otsuseni jõuda."

Vabaerakond raha ei jaga

Vabaerakond suurperedele otsest rahalist toetust sõiduki ostmiseks ei luba. Nende plaan on nelja ja enama lapsega peredele pakkuda laenu võtmisel riigipoolset käendust. „Tänasel päeval on lasterikastel peredel raske laenu saada, sest ülalpeetavate arv on suur ning laenukõlbulikkuse arvestamisel vaadatakse ka seda arvu,” rääkis Vabaerakonna Pärnumaa piirkonna juht Heli Künnapas.

Samas oleks riikliku garantii tõttu laenu saamiseks vajalikud summad väiksemad ning lisagarantii annaks riik. "Meie ei osta kellelegi autot, vaid anname riikliku garantii, mis teeb perele auto liisimise võimalikuks," toonitas Künnapas.

Tema sõnul vajavad suurpered sõiduki soetamisel toetust, sest enamasti elavad nad maal ning ei tasuline, ega tasuta ühistransport enamasti paljulapselisi perekondi ei puuduta. Ta lisas, et sõiduk on selliste perede jaoks esmatarbekaup. „Isegi kõige väiksem lasterikas perekond kahe täiskasvanu ja nelja lapsega ei mahu tavasõidukisse, nii et suurema auto ostmine on igal juhul vajalik,” lisas ta.

Keskerakond ootab koalitsioonikõnelusi

Ka Keskerakond lubab oma valimisprogrammis, et loob peredele alates kolmandast lapsest auto soetamiseks toetusmeetme, kuid ei nõustu ettepaneku olemust detailsemat veel avama.

"Valimisplatvormis on määratletud ka suurperedele pereauto soetamise toetusmeetme põhimõte. Edasi täpsustatakse küsimusi koalitsioonilepingus," ütles riigikogu keskfraktsiooni liige Siret Kotka-Repinski. Ta lisas, et konkreetsema kavaga tuleb lauda vastutav minister.

Sõidukitoetuse vajalikkust põhjendas Kotka-Repinski sellega, et kolme ja enam lapsega peresid tuleb igakülgselt toetada.

Delfi uuris ka Eesti Lasterikaste Perede Liidult, mida nemad sõidukitoetusest arvavad, kuid ei ole vastust saanud.