Vastavalt möödunud aastal Sillale omistatud Vabaduse Tammepärja aumärgi andmise statuudile teeb otsuse aumärgi äravõtmiseks komisjon. Ministeeriumi teatel on komisjon ka kokku kutsutud, et otsus aumärgi äravõtmise kohta vastu võtta.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles vastuses Delfile, et ei olnud aumärki andes karistatusest teadlik. "Kahtlemata ei oleks isik aumärki saanud, kui tema karistatus oleks ministrile teada olnud," märkis Reinsalu.

Sillale anti märk möödunud aastal Eesti iseseisvuse eest võidelnute ja terroriohvrite mälestuste jäädvustamise eest. Eile selgus aga, et Sild on 2008. aastal pedofiiliakuriteo eest süüdi mõistetud.

Sild ütles Delfile, et süüdistus, mille põhjal talle karistus määrati, polnud päris õige, kuid kuna selle esitasid inimesed tema lähikonnast, ei tahtnud ta nendega kohut käia.

"Ma leian, et inimestel on ikkagi õigus edasi elada. Kas siis 12 aastat tagasi juhtunu saadabki inimest kogu elu? Kas inimesel ei ole õigus paraneda?" rääkis Sild. "Ma leian, et igal inimesel on õigus edasi elada," ütles ta.

Ta märkis, et Memento ühing, mille liige ta on ja kes ta auhinnale esitas, oli kohtuotsusest teadlik.

Vabaduse Tammepärja aumärgi annetas justiitsministeerium möödunud aastal 129 inimesele. Kandidaadid valis välja ja esitas justiitsministrile komisjoni, kuhu kuulusid Eesti Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestusliidu, Eesti Memento Liidu, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu, eruohvitseride kogu, Endiste Metsavendade Liidu ja reservohvitseride kogu esindajad.

Vabaduse Tammepärja aumärgiga tunnustatakse inimesi, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasiandmisel, vabadusvõitluses ning relvastatud ja relvastamata vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel.