"Arvestades telefoni lühikest töötamise aega, on hea meel, et niivõrd paljud abivajajad on nõu ja toe saamiseks ohvriabi kriisitelefoni üles leidnud. 575 pöördumist näitab konkreetselt, kui väga on tasuta ööpäevaringset kriisinõustamist Eestisse vaja," ütles sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna kriisiabi teenuse juht Mari Tikerpuu.

Abi saamiseks võtsid enim ühendust naised – 261 korda telefoni ja 170 korda veebivestluse teel. 85 protsenti kõikidest pöördumistest ehk 491-l korral toimus vestlus eesti keeles. Perevägivalla, lastevastase vägivalla ja muu vägivalla teemal oli pöördumisi telefoni teel 108 korda.

Ehkki pöördumiste arv on suur, on tegelikke abivajajaid veelgi rohkem. "Kindlasti ei saa eeldada, et kõik ohvrid on tänaseks tasuta ööpäevaringsest kriisinõustamisest teadlikud ja abi saamiseks ühendust võtnud," märgib Tikerpuu. Ta lisab, et nad jätkavad abivajajatele suunatud teavituskampaaniaga.

"Oma panuse ohvrite abistamiseks saab anda iga inimene, seda nii lähedase, spetsialisti kui ka juhusliku mööduja rollis. Jaanuaris võttis kriisitelefoniga ühendust 102 inimest, et kellegi teise ohvriks langemisest teada anda. 102 inimest, kes märkasid abivajajat ja soovisid teda aidata ning tänu neile jõudsid ohvrid vajaliku abini," ütleb Tikerpuu.

"Registreeritud perevägivalla kuritegude arv suureneb iga aastaga ja politsei saab päevas 40 teadet perevägivalla kohta. Ohvriabi kriisitelefon saab kõikide nende juhtumite juures ohvritele toeks olla, rohkemate abivajajate nõustamiseks on meil võimekus olemas," ütles Tikerpuu.

Selle aasta alguses alustanud ohvriabi kriisitelefon 116 006 on mõeldud neile, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või kes on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Ohvriabi kriisitelefonile helistamine on tasuta ning helistaja võib jääda anonüümseks. Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles.

Need, kes ei soovi või ei saa helistada, saavad pöörduda abi saamiseks palunabi.ee lehele, kus pakutakse veebinõustamist sarnaselt telefonile ööpäevaringselt ja kolmes keeles. Ohvriabi kriisitelefoni teenust korraldab sotsiaalkindlustusamet.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid