Mehi süüdistatakse erinevates vara- ja isikuvastastes kuritegudes.

Täna lõuna ajal teatas Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane Delfile, et kell 10 algama pidanud istung jäi ühe rahvakohtuniku haigestumise tõttu ära. Uus istungi aeg on 19. veebruaril.

Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi juhtis ühendust Tallinnast Andrey Kuzyakin, kes jagas ühenduse liikmetele kategoorilises vormis korraldusi ja ülesandeid, mida need ka vastuvaidlemata täitsid. Lisaks oli Kuzyakini ülesandeks ühenduse liikmete omavaheliste probleemide ja tülide lahendamine ning vajadusel ka karistamise otsustamine.

Temast järgmisel positsioonil olid Marek Kase, kes täitis jõugu ninamehelt saadud korraldusi vastuvaidlemata ning organiseeris tema alluvuses olevate ühenduse liikmete tegevust.

Üheks selliseks ülesandeks oli ühenduse liikmetelt või ühendusele võlgu olevatelt isikutelt rahasid "kassasse" koguda. Selles tegevuses abistas Kaset talle allunud Georgi Abuladze.

Igakuised makseid "kassasse" tuli teha kõigil ühenduse liikmetel ning võlgade väljanõudmiseks kasutati Kuzyakini käsul vägivalda. Hierarhia kohaselt liikus kogutud raha Kuzyakini kätte, kes vastavalt vajadusele jaotas "kassast" raha ühenduse liikmetele.

Muuhulgas tegeles Kase ka vangistuses viibivate isikute ja nende lähedaste toetamisega.

Eraldi Lääne-Virumaa haru

Kasega oli ühenduse hierarhias võrdsel positsioonil Urmas Vels, kes koos temale allunud poja Aap Velsiga moodustasid kuritegelikus ühenduses nn Rakvere haru. Sinna kuulsid riigiprokuratuuri süüdistuse järgi veel Paavo Vels, Steven Tamm, Maarjo Kalda, Rivo Roosma ja Rait Õiso, kes panid Lääne-Virumaal toime erinevaid varavastaseid kuritegusid, nt väljapressimised, vargused, kelmused.

Velsid andsid neile allunud isikutele korraldusi sooritada erinevaid kuritegusid. Samuti kogusid nad Lääne-Virumaal inimeste käest raha ja pakkusid neile omapoolset kaitset. Nn katuserahas 10 protsenti maksti Kuzyakinile. Arveldamine toimus nii sularahas kui ka ülekannetega. Viimaseks kasutas Urmas Vels oma elukaaslase pangakontot.

Aap Vels allus omakorda ka Abuladzele, kellele ta maksis korduvalt 10 protsenti rahas, mille oli saanud kuritegude toimepanemisest. Vastutasuks sai Aap Vels Abuladze ja ühenduse poolse kaitse.

Täiendatud 25. juunil 2019: Pressinõukogu arutas Georgi Abuladze kaebust Delfis 4. veebruaril 2019 ilmunud artikli "Kohus väljapressimistes, vargustes ja orjastamises süüdistatud jõugu üle lükkus edasi" peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Täiendatud 27. aprillil 2021: Riigikohus tühistas 2021. aasta aprillis osaliselt Harju Maakohtu otsuse ja tegi õigeksmõistva otsuse Rivo Roosma suhtes.