Süüdistuse kohaselt juhtisid Hubert Hirv (60) ja Pavel Gammer (55) alates 2008. aastast kuritegeliku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil läbivalt majandusalaste kuritegude toimepanemisele.

Riigiprokurör Kati Reitsaku sõnul tegeles kuritegelik ühendus oma kontrolli all olevate äriühingute kaudu ulatusliku maksukuritegevusega. „Suure osa maksukuritegevusest moodustas kuritegeliku ühenduse juhtide toitlustusasutustes süsteemselt makstav ümbrikupalk. Ühenduse varalise kasu eesmärk saavutati kõrvaltegevusena korruptsiooni- ja varavastaseid kuritegusid toime pannes. Peale varalise kasu pani kuritegelik ühendus toime ka eraviisilist jälitustegevust ja käitles ebaseaduslikke tulirelvi, laskemoona ja helisummuteid, “ lisas Reitsak.

Huberit ja Paveli süüdistatakse kuritegeliku ühenduse juhtimises, eraviisilises jälitustegevuses, altkäemaksu andmises erasektoris, maksukohustuse varjamises ning täiendavalt tulirelva, laskemoona ning helisummutite ebaseaduslikus käitlemises ning tsiviilkäibes keelatud relva käitlemises. Pavelile on esitatud süüdistus ka väljapressimises. Ardot (45), Viktorit (36), Jelenat (59), Aleksandrit (46), Sergeid (49), Viljarit (50), Ingat (55) ja Innat (53) kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise süüdistuse said ka kolm äriühingut – Escado Grupp, Restoplus OÜ ja Emerana OÜ. OÜ Novatek Holding sai süüdistuse soodustuskelmuse katses.

Peale kuritegelikku ühendusse kuulumise on Ardole esitatud süüdistus dokumendi võltsimises ning soodustuskelmuse katses, Jelenale on esitatud süüdistus dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises ning maksudest kõrvalehoidmises ning Viktorile teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises.

Lisaks kuritegeliku ühenduse süüdistusele astuvad Aleksandr ja Sergei kohtu ette veel seoses eraviisilise jälitustegevusega, Aleksandr sai täiendavalt veel süüdistuse tulirelvade ebaseadusliku käitlemise ning tsiviilkäibes keelatud relva omamise eest.

Lisaks kuritegelikule ühenduse juhtidele ja selle liikmetele on süüdistus esitatud Handole (41) raamatupidamisdokumentide varjamises, Akhmetile (58) esitati väljapressimises ning Ivarile (46) esitati süüdistus altkäemaksu võtmises erasektoris.

Maksukuriteo toimepanemise süüdistuse said Mihkel (36), Galina (61), Liubov (33), Natalja (45), Raul (55), Anna (33), Niina (70) ja Svetlana (60).

Kriminaalasjas on arestitud vara summas üle 1,3 miljoni, mille hulgas väärtuslikke ehteid, kunstiteoseid, tulirelvi, topiseid ja palju muud. Lisaks on süüdistatavate kinnisvarale seatud hüpoteeke üle 3,8 miljoni euro.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi keskkriminaalpolitsei ning juhtis Riigiprokuratuur.