Ka Vabaerakonnal on tekkinud analoogsed kahtlused Postimehe neutraalsuses, teatas erakonna esimees Kaul Nurm.

"Paljud küsimused seavad vastajad kahvlisse, millele ei ole võimalik mõistlikul viisil vastata. Küsimused on esitatud must-valgetena, aga tegelikus elus on esindatud kõik värvitoonid," nentis Nurm.

Mitmed küsimused langevad tema sõnul rubriiki "Kas te olete oma igahommikuse konjakijoomise maha jätnud". Vastused - "ei", "jah", "pigem ei", "pigem jah". Või "Kas teile pakub naudingut igal hommikul oma naine läbi peksta". Vastuse variandid on "jah", "ei", "pigem jah", "pigem ei".

"Kahtlusi lisab seegi, et Postimees jättis viimasel hetkel avaldamata nende enda initsiatiivil Vabaerakonna esimehe Kaul Nurmega tehtud põhjaliku intervjuu rubriigis Meie Eesti. Kaudsete allikate kaudu on õnnestunud teada, saada, et põhjusena toodi ära intervjueerija võimalik erapoolikus," lisas Nurm.