Luik kohtub visiidil ÜRO rahuvalvemissiooni (MINUSMA) asejuhi Joanne Adamsoniga ning sõjalise juhi kindralleitnant Dennis Gyllensporrega.

Kaitseminister Luik külastab ka operatsioonil Barkhane teenivaid Eesti kaitseväelasi, et tutvuda nende ülesannete ning operatsioonialaga. Lisaks kohtub Luik Euroopa Liidu Mali missiooni (EUTM) ülema brigaadikindral Peter Mirowiga.

Eesti panustab Malis lisaks Prantsusmaa juhitud operatsioonile Barkhane kahe staabiohvitseriga ÜRO rahuvalvemissiooni MINUSMA ning Euroopa Liidu väljaõppemissiooni EUTM Mali väljaõppeinstruktorite ja staabiohvitseridega.