Teravad debatid täitsid saali vanalinnas tundideks, arutleti loomevabaduse, isikuõiguste, põhiseaduse ja riigikaitse üle. Kõnealune tsistaat kultuuri osast riigikaitses kuulub Elo Lutseppale Vabaerakonnast.

Et sõnad lihtsalt õhku rippuma ei jääks, kirjutati tähtsaimad märkused ning tsitaadid eraldi välja, et need saaksid märtsis riigikogusse valituks osutatud kultuuriinimestele oma lubadustest meeldetuletuseks olla.

Üritus tutvustas ennast ise lennukalt: "Kui tihti jõuavad Eesti kultuuripoliitikateemalised sõnavõtud kaugemale põhiseaduse preambuli meeldetuletamisest? Millal täidavad kultuuripoliitilised seisukohad Pirita tee või Puškini tänava reklaampinnad? Kuhu viib kultuuripoliitika status quo ja millised on alternatiivid? Võib arvata, et Eesti poliitilistel jõududel on kultuuripoliitika tuleviku osas palju seisukohti, aga kuulda on neid harva. Kas kultuur ei too hääli? Selles ei saa olla kindel enne, kui kultuuripoliitika (nii kitsas kui laias tähenduses) valimiste eel korralikult läbi arutada,".

Loomevabadustest ning isikuõiguste valdkonnas olid arutelu all küsimused millal on põhjendatud isikuõiguste riive loominguliste eesmärkide täitmiseks? Mis põhjused kaaluvad üles loomevabaduse? Kuidas tagada loomevabadus isikuõigusi riivamata? Mil määral on riik vastutav loovisikute enesetsensuuri eest? Kui palju mitmekesisust vajab Eesti kultuur?
Modereeris Katrin Nyman-Metcalf, TalTechi õiguste instituudi professor, arutlesid Heli Künnapas Vabaerakonnast, Piret Räni Elurikkuse Erakonnast, Tõnis Lukas Isamaast, Heidy Purga Reformierakonnast.

Rahvusvahelise tasandi aruteludes peeti nõu, kuidas saada Eestisse rohkem Arvo Pärte ning millises tasakaalus peaksid olema Eesti kultuuris arengus kohalik, riiklik ja rahvusvaheline mõõde? Kuidas võiksid kultuuripoliitikat suunata kohalikud omavalitsused? Mis on Eesti kultuuris eestilikku ja millised on eestilikkuse kõrval muud riiklikud huvid kultuuri suhtes? Modereeris kunstitöötaja Maarin Mürk, arutlesid kultuuriminister sots Indrek Saar, Andra Veidemann Keskerakonnast, Olev-Andres Tinn Rohelistest, Toivo Tasa EKRE-st, Ülo Pikkov Eesti 200-st.

Viimasena arutleti selle üle, kelle teenistuses kultuur üleüldse on ning kas kultuuripoliitikaga saab võita valimisi. Kuidas mõjutab Eesti kultuur Eesti majandust? Kes on Eesti kultuurimaastikul esindamata? Kas laulupidu saaks olla ka teisiti? Modereeris Vabaühenduste liidu nõukogu liige Ivo Visak, arutlesid Elo Lutsepp Vabaerakonnast, Piret Räni Elurikkuse Erakonnast, Tõnis Lukas Isamaast, Yoko Alender Reformierakonnast, Silver Meikar sotsidest, Andra Veidemann Keskerakonnast, Anne Vetik rohelistest ning Toivo Tasa EKRE-s ja Ülo Pikkov Eesti 200-st.

Arutelupäevast tegi otseülekande ERRi kultuuriportaal.