Arnold Aljaste sõnul on Isamaa Mementole alati tuge pakkunud. Ta tõi näitena kommunismiohvrite memoriaali rajamise: „Me oleme memoriaali survegrupina tegutsenud aastaid ning see memoriaal sündis sellisel kujul suuresti just tänu Isamaale.“

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on koostööleping Mementoga ennekõike väärtuspõhine. „Isamaal on olnud Mementoga alati hea koostöö ning kindlasti soovime seda koostööd ka tulevikus jätkata,“ lisas Seeder.

Leppe kohaselt toetavad osapooled kommunismiohvrite memoriaali aktiivset kasutamist ürituste läbiviimiseks. Samuti edendatakse Eesti lähiajaloo uurimist ja selgitamist rahvusvahelisele üldsusele. Lisaks toetavad osapooled objektiivset lähiajaloo õpet kõigis Eesti koolides. Samuti asutakse samme selleks, et tagada represseeritutele hooldusteenused ja toetatakse represseeritute tervisehüvitise suurendamist seoses elukalliduse tõusuga.

Isamaa ja Memento on ka varasemalt koostööleppeid sõlminud. Eelmises leppes oli üheks eesmärgiks kommunismiohvrite memoriaali rajamine, mis on tänaseks täidetud.