1. augustil sai häirekeskus teate, et Tallinnas Lasnamäel tulistati tulirelvast meest, kelle seisund on raske. Tulistaja peeti sündmuskohal kinni. Esialgsetel andmetel mehed teineteist ei tundnud ning konflikt, mis tipnes tulistamisega, arenes sündmuskohal. Tulistajaks on kahtlustuse kohaselt Dmitri Doroškevitš. Tema ohver, tulistamise hetkel 35-aastane mees, on täna saadud vigastuste tõttu pime.

Kohtus seadis mehe kaitsja Vladimir Sadekov kahtluse alla süüdistatavale tehtud kohtupsühholoogilise ekspertiisi ning väidab, et süüdistatav ei olnud ülekuulamisel adekvaatne. Sadekov esitas ka alternatiivseid taotlusi ekspertiisi läbiviimiseks, et tuvastada, kui terve süüdistatav on.

Niisamuti otsustati, et kannatanu kuulatakse kohtus tunnistajana üle. Ka regionaalhaigla psühhiaater-vanemarst Arvo Petersell kutsutakse kohtusse ekspertiisi asjus ütlusi andma.

Kaitsja Sadekov esitas kohtule taotluse üle kuulata Dmitri Udras, kes on tulirelvade ekspert ja laskeinstruktor. Kaitsja seisukohalt on Udrase kaasamine oluline selgitamaks teoreetiliselt eksperdina, kuidas relva käsitleda, kuidas füüsiliselt Lasnamäel eskaleerunud olukorras tulistada olnuks võimalik ning kuhu tulistaja sihtima pidanuks. Prokurör eksperdi kaasamist vajalikuks ei pidanud, tuues välja tõiga, et süüdistataval oli tulistamise hetkel kehtiv relvaluba ning ta oli läbinud selle saamiseks nii praktilise kui teoreetilise koolituse tulirelva käsitlemiseks. Kohus leidis siiski, et ekspert Udrase võiks kaasata.

Lisaks taotles kaitsja kohtult ohvri karistusregistri kaasamist kohtupidamisse, iseloomustamaks ohvrit ja tema võimalikku provotseerivat käitumist. Prokurör ei pidanud seda vajalikuks, sest ohvril ja süüdistataval puudus tulistamisele eelnevalt omavaheline tutvus ning tulistaja ei võinud olla teadlik ohvri kriminaalsest minevikust. "Kui isik on varem karistatud, kas see annab õiguse teda tulistada?" püstitas prokurör küsimuse. Kohus ei rahuldanud kaitsja taotlust ning ohvri eelnevat karistusregistrit sellesse kohtupidamisse ei kaasata.

Dmitri Doroškevitš on väitnud oma kaitsjale, et sündmuskohal võttis politseinik tema oimukohas olevast haavast DNA proovi ning soovitakse kohtus näha ka selle ekspertiisi tulemust. Prokuröri sõnul ei ole tema seni näinud, et vastav proov võetaks kellegi haavast, pigem tehakse seda teise poole küünte alt või suust, et tuvastada, kas füüsiline rünnak või kokkupuude on aset leidnud. Seetõttu kuulatakse tulevas kohtuvaidluses üle politseinik Denis ning kriminalist Margus, teada saamaks, kas mingisugune proov on üleüldse võetud või mitte.

Dmitri Doroškevitšile kehtestatakse ka elukohast lahkumise keeld aastaks ajaks alates tänasest, see kehtib 17. jaanuarini 2020. aastal.

Kohus jätkub käesoleva aasta septembrikuus.

Vaata fotosid sündmuskohalt, kus augustikuus tulistamine aset leidis.