OÜ Europark Estonia esitas 30.11.2016 maanteeametile taotluse liiklusregistrist viie sõiduki omanike või vastutavate kasutajate andmete väljastamiseks, et esitada neile nõue parkimislepingu tingimuste rikkumise tõttu leppetrahvinõuete täitmata jätmise eest.

Taotluse kohaselt oli üks sõiduk parkimistingimusi rikkunud 29 korral, teine 17 korral, kolmas kuuel korral, neljas 14 korral ning viies 13 korral. OÜ Europark Estonia taotles ka maanteeametiga lepingu sõlmimist, milles oleksid muuhulgas sätestatud väljastatavate andmete loetelu, maht ja kasutamise kord, andmetele juurdepääsu tehnilised lahendused ning meetmed andmete kaitseks ja lepingu maksumus.

Maanteeamet jättis 06.01.2017 Europarki mõlemad taotlused rahuldamata. OÜ Europark Estonia on eraparklaid opereeriv ettevõte. Juurdepääs liiklusregistrisse kantud füüsiliste ja juriidiliste isikute andmetele on liiklusseaduse alusel piiratud. Maanteeamet arvas, et Europark saaks oma õiguseid kaitsta ka teisiti.

Vaidlus Europarki ja maanteeameti vahel jõudis kohtusse. Eile otsustas riigikohus seda küsimust menetlusse mitte võtta, mistõttu jõustus ringkonnakohtu Europarkile soodne otsus. Ringkonnakohus leidis, et Europarkil on piisav vajadus parkimislepingut rikkunud autode omanike või vastutavate kasutajate andmete kättesaamiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid