"Olen alates 2019. aasta algusest kutsutud ja seatud Haridus- ja Teadusministeeriumisse ametisse, et rajada Tallinnasse uued koolid/uue kooli - riigigümnaasiumid või ühe riigigümnaasiumi, mis paikneb linna erinevates linnaosades - kesklinnas, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas," kirjutas ta täna sotsiaalmeedias.

"Milline täpsemalt saab olema uus kool või koolid, ei ole veel kokku lepitud ning selle kallal töö käibki. Teada on see, et uus kool haarab alates aastatest 2022 ja 2023 enda alla suure osa Tallinna gümnaasiumiharidusest ja jätab paljudele tänastele täistsüklikoolidele võimaluse keskenduda tugevale põhiharidusele."

"Siinkohal jätan täpsustamata loodava kooli planeeritava õpilaste arvu, aga see saab olema üle 3000. Uue kooli loomise aluseks on hea koostöö Tallinna linna, teiste koolide ja riigiasutustega. Aga samuti kogukonna kaasamine, ärksate ja pühendunud inimeste tiimi toomine ja hea nõu kuulamine. Kokkuvõttes ei ole ju tähtis, kellele kool kuulub, et kas koolipidajaks on linn või riik. Tähtis on see, et need õpilased kes uues koolis õppima hakkavad, on meie oma lapsed, noored inimesed, kes peavad saama väga hea hariduse, et olla homne Eesti riigi ehitaja ja arendaja, hoolas kodanik, tulevane hea ema ja isa oma lastele, et tagada Eesti areng ja kestvus," kirjutas Agur.

"Aga uus kool peab saama maailma parim - Eesti rahva kestvuse põhiväärtusi kandev, kuid ka neid, mis annavad noorele kaasa tänapäeva maailma ees seisvate ülesannete mõtestamise-, lahendamise-, kohanemisvõime- ja suhtlusoskused. Innovatsioon, parim hariduspraktika ning kultuuriliselt küpseks ja heaks inimeseks saamine on lõimitud ühiseks noore inimese haridustee osaks, millest saab igapäevane norm. Allapoole seda latti seada ei tohi. Sellele keskendumegi."

"Paralleelselt kooli rajamise planeerimise, mitmete läbirääkimiste ja kohtumistega olen võtnud jaanuari esimeste nädalate ülesandeks tutvuda kõikide Eesti riigigümnaasiumidega, mida on tänaseks kokku 17. Kuulata ära iga kooli lugu ning saada teada, kuidas on kulgenud kooli loomine või ümberkorraldamine, kuidas õppekava arendus ja igapäevane koolielu. Et õppida ja saada soovitusi ning häid mõtted uue kooli rajamisel. Annan jooksvalt ka ülevaadet oma ringreisist Eesti riigigümnaasiumides," kirjutas Agur.