Uurimist alustati 2017. aasta suvel vahetult pärast seda, kui president Trump otsustas vallandada FBI direktori James Comey, kes keeldus lõpetamast riigipea lähikondlaste, sh tema endise riikliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni uurimist.

James Comey vallandamine tuli Juurdlusbüroo ametnikele suure šokina, mistõttu otsustati omakeskis alustada vastulluure- ja kriminaaluurimist, et selgitada välja, kas Trump töötab teadlikult või teadmatult Vene Föderatsiooni heaks ehk USA huvide vastu, kujutades seeläbi võimalikku ohtu riiklikule julgeolekule.

Juurdlus, milles keskenduti ka sellele,kas Comey vallandamisega võis Trump rikkuda seadust, takistades õigusemõistmist, anti juba mõni päev hiljem üle eriprokurör Robert Muellerile, kes määrati Trumpi ja Venemaa vahelist kokkumängu uurima ka seoses Comey vallandamisega.

Ajalehe teatel jääb selgusetuks, kas Muelleri eestvedamisel jätkatakse endiselt ka vastulluureuurimist.