„Teades, et õppida pole kunagi hilja, näib siiski, et mahajäämuse pärast matemaatikas sulgub uksi, mida on hilisemas elus märksa raskem taas avada kui mõne teise õppeaine puhul. Nõnda on väga sümpaatne, et meie tänavune reaalainete preemia laureaat Alar Pukk on matemaatikaõpetaja, kes valiti oma koolis lõppenud aastal õpilaste lemmikuks. Loodan, et kaudselt on ta lemmik ka kõigis teistes koolides, kus tema loodud uurimusliku õppe materjale kasutatakse,“ ütles president Kersti Kaljulaid Pukkile preemiat üle andes.

Riigipea tunnustas ka KiVa tegevust ja soovis programmile laienemisel edu, et see jõuaks kõigisse Eesti koolidesse, kus kogeb korduvat koolikiusamist iga viies laps. „Kiusamise mõju kestab edasi ka siis, kui ohvri pisarad on kuivanud. Seepärast olen väga tänulik Kiusamisvaba Kooli sihtasutusele, kõige tõenduspõhisemale kiusuennetuse programmi rakendajale, kelle töö saab tihti alguse just vaikimise müüri murdmisest kooli täiskasvanute peres,“ rõhutas riigipea Triin Toomesaare juhitava sihtasutuse töö olulisust.

Triin Toomesaare juhitav Kiusamisvaba Kooli sihtasutus pakub 2013. aastast Eesti koolidele Soomes välja töötatud KiVa programmi, mis on kasutusel praegu Eestis 70 koolis ja õppekohas ning millega on sügiseks plaanis jõuda veel umbes 25 koolini. KiVa programm pakub koolidele konkreetsed ja tõhusad juhised ja tööriistad kiusamisjuhtumite lahendamiseks, kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks.

Erinevate uuringute põhjal kogeb Eesti koolides kiusamist ehk korduvat ja tahtlikku kahju, mille eest on end raske kaitsta, keskmiselt iga viies õpilane. KiVa programmi kõige kauem rakendanud koolides on ohvrite osakaal vähenenud viie aastaga kolmandiku võrra ehk 21,5 protsendilt näitajani 14,5 protsenti. Triin Toomesaar on ka Noored Kooli programmi vilistlane, olles töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

„Olen väga tänulik, et saan päev-päevalt märgata ja anda uut haridusidu uutele inimestele ning utsitada õpetajaid ja teisi täiskasvanuid märkama, et tulevased täiskasvanud kasvaksid juba turvalisemas maailmas, julgeteks ja vastutustundlikeks kodanikeks,“ ütles Triin Toomesaar preemiat vastu võttes.

Alar Pukk töötab matemaatikaõpetajana seitsmendat aastat, mille jooksul on teda korduvalt esile tõstetud tulemusliku töö eest. Lisaks igapäevasele tööle Tallinna 21. Koolis on Pukk põhjalikumalt tegelenud ka uurimusliku õppe metoodika uurimisega ning koostanud ja katsetanud uudse sisuga metoodilisi materjale. Samuti on ta loonud suurel hulgal digitaalseid gümnaasiumi matemaatika õppematerjale ka teistes koolides kasutamiseks.

„Minu jaoks on õpetaja roll olla toetaja ja kuulaja, mitte niivõrd aine teadmiste edastaja ja ärgitada õpilasi ise mõtlema. Tänapäeval on edukaks hakkama saamiseks üha olulisem see, et suudaksime kriitiliselt mõelda, olla paindlikud ning leida probleemidele uusi lahendusi ja siin on oma peaga mõtlemine kõige tähtsam,“ ütles Alar Pukk tänukõnes.

Hariduspreemiat rahastab Taxify ning reaalainete eripreemiat Skype Eesti, kummagi preemia suurus on 5000 eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid