"Eestis on suurenenud rahvuspõhine eraldatus - eestlased ja venelased elavad rohkem omaette, kui kunagi varem kaasaegses Eestis," kirjutas Taro. "Meil on paralleelne tööturg, kus sama tööd tegev muukeelne kodanik võib teenida kolmandiku jagu vähem, kuna tema konkurentsivõime on piiratud," märkis ta.

"Mis vaen see seal ikka oli - lihtsalt olemasoleva olukorra kirjeldus ühe sümboolse trammipeatuse näitel," leidis Taro plakateid kommenteerides ja lisas, et taasisesesivunud Eestis pole keegi suutnud paremini selgitada, mida tähendab meie ühiskonnas eri rahvusgruppide eraldatus.

Taro peab variserlikuks, et plakateid nimetasid vaenu õhutavateks teiste hulgas inimesed, kes on aastaid eri rahvuste vastandumisele korduvalt panustanud.

Igor Taro ütleb, et on ise kakskeelsest perekonnast ja ka tema lapsedki kõnelevad mitut keelt. Seetõttu pole tal ei keele- ega kultuuribarjääri. "Umbes viiendikul Eesti noortest on. Aga see ei pea nii jääma. Muutusi saame ellu kutsuda ainult haridussüsteemist," arvab Taro. Koos lasteaias, koolis, laulupeaol, klassiõhtutel, filme vaadates jne tekib nii eestikeelsetel kui venekeelsetel noortel ühtne sotsiaalne võrgustik, samasugused võimalused saada hea haridus ning jõuda ühisele tööturule, on Taro seisukoht.