Riigi Kinnisvara AS sõlmis 2016. aastal koostöölepingu kaitseliidu, politsei- ja piirivalveameti (PPA), päästeameti, vanglateenistuse ja kaitseväe erioperatsioonide väejuhatusega Riigi Kinnisvarale kuuluvate kasutuseta hoonestatud kinnistutel õppuste läbiviimiseks.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Marko Ild ütles, et politseinikud saavad kinnistul läbi viia taktikalisi treeningud ja lihvida uues keskkonnas oma oskusi. „Politseinikele on kinnistul võimaluse harjutada ohtlike kurjategijate tabamist suurel hooneid täis maa-alal, harjutada liikumisi ja meeskonnatööd. Territooriumi omapära ja mastaapsus võimaldavad läbi viia teistsuguseid õppuseid,“ ütles Ild.

Iga objekti puhul kirjeldatakse ära selle kasutamise täpsed tingimused, sealhulgas erineva õppemoona kasutamise võimalus ning õppuse mõju ulatus. Õppust korraldavad jõustruktuurid tegelevad õppuste kavandamise ning vastutavad turvalisuse tagamise eest.

Tänaseks on õppeks kasutuses olnud peamiselt Põhja-Eestis asuvad kasutuseta objektid, kuid vajaduse ja sobivate objektide olemasolu korral on võimalik koostöö ka teistes regioonides.

Pikemas perspektiivis on Riigi Kinnisvaral plaan Tallinna vana vangla kompleks panna müüki, kuna riigil puudub täna vajadus kinnistu ja selle hoonete vastu. Uue detailplaneeringu järgi jaguneb Magasini 35 kinnistu 15 krundiks, millest kaheksa on äripinnad ja neli mõeldud elamispindadeks. Ülejäänud kolm on transpordimaa. Kogu kinnistu on ligi viie hektari suurune, sellest suletud netopinda on plaanitud 39 000 ruutmeetrit maa peale ja 31 000 ruutmeetrit maa alla parklateks.