Lauristini intervjueerinud ajakirjanik Andrus Karnau küsis ühiskonnauurijast emeriitprofessorilt, miks pole mujal maailmas võimas #metoo kampaania Eestis juuri ajanud. Lauristin vastas nii:
„Kampaania ei lahenda väga tõsiseid probleeme. Igas kultuuris, võibolla ka igas riigis on meeste ja naiste rollisuhted ning vägivalla mõiste nii sügavate juurtega, et mingi kampaaniaga, eriti ameerikaliku kampaaniaga ei ole võimalik ühiskonna häälestatust muuta. Eesti meeste häälestust, sügavat veendumust oma õiguses ei ole võimalik ameerikaliku kampaaniaga väärata.

Eesti suurim probleem on see, et Eesti on ma ei teagi mis sajandist pärineva macho-kultuuri võimuses. Mees teab, mis mees teeb; mees saab, mis mees tahab; mehe sõna maksab; kes on majas peremees – need on kõik meile tuttavad ütlused, millel on sügav ajalooline taust. Neid ei saa ühegi kampaaniaga muuta.“ Marju Lauristin leidis, et sellise suhtumise vääramiseks pole muud teed, kui mehi kasvatada. „Maast madalast, perekonnas, koolis, igal pool,“ sedastas ta. „Kas teie, mehed, olete muutnud oma suhtumist?! Kas teie olete eeskujuks iga hetk? Võtke õlut ja rääkige omavahel, kuidas mehed peavad muutuma!“