Vooglaid teatas, et pöördus kohtusse seoses 24. novembril ETV2 eetrisse lastud saatega "Ongi koik", kus väideti kindlas kõneviisis, et ta on "heteromees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal". Oma hagiavalduses toonitab Vooglaid, et ERR-i poolt tiražeeritud väide on otseselt vale, kusjuures tegu ei ole arvamuse või väärtushinnangu, vaid konkreetse faktiväitega.

"Mind väidetakse tegevat midagi, mida ma ei tee ega ole kunagi teinud. Pidades silmas, et pean veendunud katoliiklasena homoseksuaalseid suhteid sügavalt ebamoraalseks ning et olen 15 aastat truus abielus, peagi juba seitsme lapse isa ning perekondlike väärtuste eest seisva Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks üks asutajatest ja selle juhatuse esimees, on osutatud faktiväide mitte ainult väär, vaid ka tugevasti minu au teotav ehk minu head nime kahjustav," selgitas SAPTK juhatuse esimees kohtule.

Ühtlasi väidab Vooglaid, et püüdis leida probleemile kohtuvälist lahendust, pöördudes esmalt ERR-i nõukogu esimehe Rein Veidemanni ja hiljem ka juhatuse esimehe Erik Roose poole ning seades kokkuleppe tingimuseks ERR-i poolt avaliku vabanduse esitamise. "Kuivõrd kohtuvälist kokkulepet ei õnnestunud saavutada, tuli pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse," sõnab Vooglaid.