Alates 2018. aasta kevadest aitasid raamatu sünnile kaasa rohkem kui 100 inimest Eesti riigiasutustest, eraettevõtetest ja vabaühendustest. Raamat koosneb sissejuhatusest ja viiest peatükist, mis käsitlevad e-residentsusega seoses e-residentide ettevõtlust, õigusruumi, tehnoloogiat, kultuuri ja ühiskonda ning pikemalt ka küsimust, kes on üldse tulevane e-resident.

"E-residentsus 1.0 oli Eesti riigiasutuste ja ettevõtete ühine eksperiment, mis tõestas, et e-residentsusega on võimalik teenida tulu, e-residentide huvi on olemas ning Eesti saab e-residentsuse abil oma mõju maailmas suurendada," ütles e-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus.

E-residentide kogukond kasvab hoogsalt: alates algusajast on e-residendiks saanud ligi 50 000 inimest 157 riigist, programmi kaudu on asutatud üle 6000 uue ettevõtte. E-residentsus on teeninud otseste maksude ja riigilõivude kaudu tasa programmi tehtud investeeringud ning toonud Eestile üle 10 miljoni euro netotulu.

Sellele lisanduvad kaudsemad tulud nagu e-residentide investeeringud ja turism, laiaulatuslik rahvusvaheline meediakajastus, Eesti ettevõtete eksport e-residentidele jm. Eriti hoogne on olnud kasv 2018. aastal, kui on lisandunud ligi pool e-residentide poolt loodud ettevõtetest ja laekunud kaks kolmandikku kogu senisest e-residentsuse poolt toodud otsesest maksutulust.

"Järgmine samm on tulusama, mugavama ja turvalisema e-residentsuse loomine," lisas Korjus. "Tulusama all näeme, et rohkem tulu saavad nii eestlased kui ka e-residendid. Kui e-residendid saavad mugavaid teenuseid, siis Eesti ettevõtjad saavad rohkem kliente ja kontakte. Eesti kultuur saab suurema kõlapinna ja Eesti riik suurema maksutulu, tuntuse ja julgeoleku."

"Mugavama all mõistame seda, et e-residentsuse lahendused käivad ajaga kaasas, ning turvalisema all mõistame paremat tööd andmetega ja tihedamat koostööd nii Eesti asutuste vahel kui ka rahvusvaheliselt, selleks et e-residentsus oleks usaldusväärne ja läbipaistev platvorm," täpsustas Korjus.

"E-residentsus 2.0 valges raamatus esitatud ettepanekute elluviimise tulemusena peaks e-residentsusest saama laiapõhjaline ja läbimõeldud platvorm, kus toimub tihe majanduslik tegevus. Platvorm peaks võimaldama e-residentide kogukonna suhtlemist nii omavahel kui ka Eesti inimestega ning aitama Eesti ettevõtjatel maailmas laiemalt oma teenuseid pakkuda. Lisaks võiks e-residentsusest olla kasu Eesti kultuurikontaktide arendamisel ning kuna oleme näinud, et paljudest e-residentidest saavad Eesti toetajad, on sellel ilmselt mõju ka meie tuntusele ja julgeolekule," valgustas Korjus e-residentsuse tulevikku.

E-residentsuse uuendamise põhisuunad on kajastatud valges raamatus, mida tutvustatakse homme, 18. detsembril 2018, algusega kell 13.30 Kadrioru Kunstimuuseumis.