Kuusalu vallavolikogus on üheksateist liiget. 30. mail umbusaldati kümne häälega üle kümne aasta valda juhtinud Urmas Kirtsit. Nädal aega hiljem otsiti uueks vallavanemaksinimene väljastpoolt kohalikku poliitikat.

Kümme häält andsid poolehoiu Monika Salule. „Monika Salu sõnas, et on olnud muudatuste või õigemini arengu juht – teda on kutsutud juhtima, kui areng on jäänud seisma. On töötanud Tallinna abilinnapea ja linnaosa vanemana, Tallinna Ülikooli kantslerina,” kirjutas Ida-Harjumaa nädalaleht Sõnumitooja 6. juunil.

Uus vallavanem asus valda reformima. „Kuusalu vald on tõenäoliselt ainuke omavalitsus Eestis, mille uus juht Monika Salu viib kogu töökorralduse üle pigem eraettevõtluses praktiseeritavale maatriksjuhtimisele,” kirjutas Maaleht kuu aega tagasi. Anonüümseks jäänud vallavalitsuse töötaja räägib, et ehkki Salu on pisut ekstsentriline, siis teeb ta õigeid muudatusi: revideerib vana vallavalitsuse korrast ära lepinguid ja muudab valla tööd efektiivsemaks.

Ent uuendustel on tõenäoliselt lõpp. Kümne poolthäält on kadunud. Üks läks vastasleeri üle ning homme hakatakse vaid pool aastat vallavanemaks olnud Salule umbusaldust. Kuusalu volikogu aseesimees Margus Soom (reformierakond) vahetas värvi. Veel kevadel hääletas ta vanale vallavanemale Urmas Kirtsile umbusaldust, kuid nüüd on teist meelt ja soovib meest võimu juurde tagasi tuua.

Monika Salu kahtlustab, et Soomi puhul on meelemuutus erahuvist tingitud. Mehel on olnud uue koalitsiooni algusest peale olnud ambitsioon saada volikogu esimeheks. „Minu teada ei näinud senised koalitsioonipartnerid, et vallarahva esindajaks saab olla elatisraha võlglane, kelle kriminaalne süü häälte ostmise osas on leidnud tõendamist ning kelle spordiklubil on endiselt täitmata ettekirjutus,” leidis Salu, et Soomi ei saa lasta Kuusalu valda esindama tema hämara tausta tõttu. „Volikogu esimees, kui vallakodanike poolt valitud esindajate esindaja, määrab oma käitumisega kogu Kuusalu vallarahva näo.”

Soomil on Salu sõnul probleeme seaduste austamisega. Sellele juhtis tähelepanu ka eelmine vallavanem, tänane umbusaldajate eestkõneleja, Urmas Kirtsi. Ta pöördus politsei poole ning Margus Soomi süüdistati valimiste ajal häälteostmises. Asi lõpetati oportuniteediga. Teisisõnu, meest ei mõistetud ei süüdi ega õigeks, lihtsalt sai uurimine avaliku huvi puudumise tõttu otsa.

Kohtuuksed pole Soomile võõrad. 2005. aastal võttis Soomi ettevõte ligi viis tuhat eurot (72 570 krooni) ettemaksu purjelaeva remonttöödele. Ei liigutatud lillegi, asi läks kohtusse ja Soom pidi raha tagasi maksma. Aasta hiljem teeb Peeter Võsa Kanal2-s loo, kuidas mees elektrivargusega vahele jääb. Margus Soom ise kommentaari anda ei soovi.

„Eelmisel vallavanemal ja Ühise Kodu valimisliidul võis vist tõesti hakata võimule pääsemisega kiire,” heidab Monika Salu ette Soomi kasutamist võimupöörde liitlasena. Ent luukered on ka vana koalitsiooni kapist välja asunud tulema. Praeguse vallavanema sõnul on hakanud välja tulema eelmise vallavanema lepinguid, millega peab tegelema sisekontroll. Sisekontroll avastas lepingu, kus vald maksab töötasu inimesele, kes peab lepingu järgi andma aru isiklikult Urmas Kirtsile, mitte aga vallavanemale. „Tegu on paradoksaalse olukorraga, kus ühest küljest peab vald tasu maksma, aga teisest küljest puudub tal info tehtud tööde kohta, sest eraisik Urmas Kirtsi ei ole mingit infot vallale edastanud,” ütleb Monika Salu. „Lisaks on juba varsemalt selgunud eelmise vallavanema antud garantiikirjad ja muud, millega on ta kooskõlastamata võtnud vallale kohustusi,” lisab Salu.

Kaikavedu arengu ja stagnatsiooni vahel

„Senine koalitsioon, vaatamata liikmete erinäolisusele, töötas ühise eesmärgiga muuta vallajuhtimine läbipaistvaks, efektiivseks, kaasavaks,” ütleb Salu. Ta sõnul on selle töö just vormi võtmas ning pool aastat tegemisi näitab asjade paranemist võrreldes varasemaga. „Miks just nüüd soovitakse võimu üle võtta, saab olla tingitud soovist mitte lasta edul välja paista, sest muidu on selgelt näha, mida kõike oleks võinud varasemate aastate jooksul teha. Või siis on tegu kalkuleeritud otsusega, et võttes nüüd võimu üle, kui tulemused on käega katsutavad saab neid hiljem esitleda kui enda töövõite,” ei välista Salu ka lihtsat umbusaldust kõige suhtes, mis on uus ja tundmatu. „Umbusk tekib teadmatusest, kui uus on tundmatu ja mõistetamatu. Tegelike oludega mitte seostatud süüdistused on selle tagajärg,” jätkab ta võrdlust uue ja vana konfliktist.

Võimupöörajate juhtkuju, endine vallavanem Urmas Kirtsi, selgitab tekkinud rahulolematust Monika Salu isikus. „Meie käitumise aluseks on väga selgelt see, et inimeste arv, kes on meie seltskonna poole pöördunud palvega muuta olukorda, kasvanud liiga suureks,” ütleb Kirtsi, et rahulolematud on nii valla elanikud kui ka sealsed töötajad.

Salu on Kirtsi sõnul suutnud pahameelt tekitada kõigis, kellega ta kohtunud. „Suhtleb halvasti ja on üleolev,” täpsustab Kirtsi. Ta toob näiteks vallas korraldatud hariduskärajad, kus õpetajatelt küll ideid koguti, aga neid valla poliitikas ei rakendatud. „Kui keegi ütleb midagi sellist, mis ei sobi, on kuri karjas. Ei sobi uue vallavalitsuse plaaniga. Mis mõttes korraldada mõtetevahetust, kui mõtteid ei saa vahetada?” jääb Kirtsi nõusse sõnaga tsensuur, kui selle abil olukorda kirjeldada.

„Kui ma volituse saan, kandideerin vallavanemaks,” on mehel kümme häält umbusaldusavalduseks koos. Margus Soom nende hulgas Kirtsit ei sega. „Tal olid tõenäoliselt oma põhjused,” ütleb ta.

„Oli oportuniteet. Aga fakt on, et kohtusse see asi ei jõudnud. Fakt on see, et määrus on välja antud, see on saabunud valla valimiskomisjoni esimehele, vaidlustatud ei ole. See tähendab, et Margus Soom on täiesti korrektne volikogu liige,” kommenteerib Kirtsi hääleostmise juhtumi lõpetamist. Kuigi ta ise andis koos valimiskomisjoni esimehega Soomi juhtumist politseisse teada, siis Kirtsi sõnul sündis see pigem olukorra vältimatust vajadusest. „Kui inimene saabub valimiskomisjoni esimehe laua juurde ja ütleb, et hääli on ostetud, siis tuleb ikka reageerida,” ütleb Kirtsi. Kui keegi ise laua äärde teatama poleks tulnud, siis Kirtsi asja vastu huvi poleks üles näidanud. „Minu asi ei ole mingit uurimist läbi viia,” ütleb ta.