Tallinna 2019. aasta eelarves ette nähtud tegevuskuludest on suurima osakaaluga haridusvaldkonna kulud (31,7% kulude kogumahust), järgnevad linnatranspordi (16,7%) ning sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna kulud (12,6%).

„Tallinna järgmise aasta eelarves on suurt rõhku pööratud sotsiaalsele poolele,“ ütles Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. „Oleme suurendanud mitmeid olemasolevaid sotsiaaltoetuseid ning loonud ka täiesti uusi sotsiaalteenuseid – eesmärgiks on, et mitte keegi ei tunneks end Tallinnas üleliigse või kõrvalejäetuna.“

Näiteks paraneb Mihhail Kõlvarti kinnitusel puuetega laste lähedaste olukord – kui varem on hooldajatoetust suurendatud mõne euro kaupa aastas, siis nüüd tõuseb see toetus raske puude puhul 30 eurolt 50 eurole ja sügava puude puhul 40 eurolt 100 eurole. Puuetega laste toetuse määr kasvab uuest aastast 100 euroni. Samuti hakatakse uuest aastast maksma kaksikute sünni puhul sünnitoetust praeguse 640 euro asemel 1000 eurot pere kohta.

„Järgmise aasta eelarve rõõmustab kindlasti pea kümnendiku võrra kerkivate töötasude alammääradega ka haridus-, noorsoo- ja kultuuritöötajaid, samuti tõusevad 10% võrra linna sotsiaalhoolekandeasutuste hooldustöötajate ja psühholoogide ning 6% võrra ühissõidukijuhtide palgad,“ loetles Mihhail Kõlvart.

Tallinn investeerib 2019. aastal üle 135 miljoni euro. „Investeeringutest on valdkondlikult suurima osakaaluga teed ja tänavad (34,5% investeeringute kogumahust) ning haridus- (33,3%) ja kultuurivaldkond (14,9%), mis kokku moodustavad 82,7% investeeringute kogumahust,“ sõnas Mihhail Kõlvart. „Investeeringuobjektidest võiks ära märkida Reidi tee ehituse, Suur-Sõjamäe ja Tulika tänavad, Tallinna Saksa Gümnaasiumi, Tallinna Arte Gümnaasiumi, Lasnamäe Põhikooli, Salme kultuurikeskuse renoveerimise ja Linnateatri kvartali väljaehitamise ning Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja, kuhu tulevad ka Kopli Noortemaja uued ruumid.“

Riina Solman: linnavalitsust taaskord opositsiooni seisukohad ei huvitanud

Tallinna volikogu Isamaa fraktsiooni esimehe Riina Solmani sõnul kasvavad 2019. aasta linna eelarves kulutused linnameediale ning paisutatakse nii ametnike arvu kui linnaaparaati, kuid sisulised teod põhimõttelistes maailmavaatelistes küsimustes jäävad teostamata, teatas Isamaa.

„Tallinna linna 2019. aasta eelarve koostamine ei ole linnajuhtidelt tervikpilti ega suurt nägemust nõudnud. Igas eelarves leidub head, kuid tuleva aasta eelarve tähendab lihtsalt raha puistamist paljudele valdkondadele. Tavaks on kujunenud seegi, et keskerakondlik linnavõim ignoreerib opositsioonierakondade muudatusettepanekuid.“ Näitena tõi Solman laste ebavõrdse kohtlemise sõltuvalt sellest ka nad käivad era- või munitsipaallasteaias ja puuduliku eestikeelse õppe rahastamise.

„Linn jätkab ka tuleval aastal laste ebavõrdset kohtlemist sõltuvalt sellest, kas lasteaed või huviring on munitsipaal- või eraomandis. Isamaa fraktsioon tegi ettepaneku vahe tegemine lõpetada, samal seisukohal on olnud linna haridusamet. Ometi jätkab linn süsteemiga, kus linn hüvitab lasteaia toidukulud ainult munitsipaallasteaias käivatele lastele.“

„Sel aastal sai siiski 6000 eurose toetuse opositsioonilise Isamaa üks muudatusettepanek: narkomaanide-ja alkohoolikute rehabiliteerimisega tegelev MTÜ Lootuse Fond. Narkomaanide arv Tallinnas on Euroopas kõrgemaid ning toetus läheb nende aitamiseks, keda ühiskonnas täna veel väga vähe aidatakse.“

Solmani sõnul on linnapea lubanud linnasüsteemis lokkava korruptsiooniga võidelda. „Meenutame Tallinna Linnatranspordi, Sõle spordikeskuse ja Lääne-Tallinna keskhaigla korruptsioonijuhtumeid. Tegudeni paistab olema pikk maa ja taaskord jäid Keskerakonna toeta Isamaa kulutõhusad ettepanekud korruptsioonijuhtumite ennetamiseks,“ ütles Riina Solman.

„Eestikeelse haridusega seotud probleemide ignoreerimine on juba sümptomaatiline. Linna hoolimatuse tõttu kannatab seetõttu sadade venekeelsete laste tulevik. Eelmisel kuul sai Tallinna üks koolidest keeleinspektsiooni järjekordse ettekirjutuse keeleinspektsioonilt, mis oli tingitud sellest, et Linnamäe Vene Lütseumi pedagoogid ei valda nõutaval tasemel eesti keelt. Vaatamata tõsiasjale, et Tallinnas ei valda nõutaval tasemel eesti keelt sajad pedagoogid, ei toetatud linnavalitsus Isamaa ettepanekut eraldada täiendavaid vahendeid pedagoogide keeleõppeks.“

Eelpooltoodud põhjustel otsustas Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsioon 2019a. eelarvet mitte toetada.