Liiklusjuhtimiskeskuse ülesandeks on täna peamiselt liikluspiirangute ja sõiduolude info kogumine, nende avalikustamine Tark Tee (https://tarktee.ee/) portaalis ning olulisemate liikluspiirangute kohta info edastamine meediasse. Ühtlasi edastab keskus informatsiooni ka rakendustele nagu Waze ning Google Maps.

Kogutava informatsiooni hulka kuulub ka talviste sõiduolude info kogumine teehooldajatelt ning jääteede avamise ja sulgemise info vahendamine. Bürokraatlikuma poole pealt tegeleb liiklusjuhtimiskeskus eriveoste ja massipiirangute lubade väljastamisega ning teekasutustasude süsteemi haldamine ja edasiarendamine ning tagasimakseotsuste tegemine.

Põnevaim osa napilt üle aastase keskuse tööst on muutuva teabega märkide, liiklust jälgivate videokaamerate ning muude liikluskorraldusvahendite juhtimine ning muutuva teabega liiklusmärkide ja infotabloode kaudu liiklejatele operatiivse info ja korralduste edastamine.

Spetsiaalse tarkvara abil kogutakse infot üle kogu Eesti teedele paigaldatud seireseadmetelt nagu teeilmajaamad, kaamerad, liiklusloendusseadmed jne. Seireseadmetelt edastatud andmete alusel, näiteks olulise ilmamuutuse korral, muudetakse suurimat lubatud sõidukiirust ja/või hoiatatake liiklejaid muutuva teabega märkide kaudu.

Andmeid kogutakse tee- ja õhutemperatuuri, niiskuse, tuulekiiruse, nähtavuse, sademete liigi, teekatte seisundi, liiklussageduse, liikluskiiruse ja teiste parameetrite kohta. Mitmeid funktsioone alles katsetatakse ja arendatakse, kuid vähemalt esialgsel tasemel saab keskus teedelt kätte ka informatsiooni soola koguse ehk libedusetõrje tegemise kohta ning isegi jää- või veekihi paksuse.

Igal juhul annab juba tänagi liiklusjuhtimiskeskuses avanev pilt lootust, et lähitulevik on meil põnev vähemalt selles osas, mis puudutab teedelt info kogumist ja kasuliku informatsiooni edastamist liiklejatele.

Muutuvad liiklusmärgid ise esialgu automaatselt liiklejatele kuvatavat infot ei muuda ning neid on täna veel ka vähe. Erandiks on Rahula tagasipööre, kuhu on rajatud tagasipööret sooritava sõiduki hoiatussüsteem. Kui mõni sõiduk tuleb Tallinna poolt ja läheb vasakpoolsele rajale tagasipööret sooritama, tuvastatakse sõiduk andurite abil ja Pärnu poolt vastassuunas tulijatel langeb automaatselt muutuvate märkide abil maksimaalne lubatud sõidukiirus.

Kuid juba lähiajal on lisandumas mitmeid teelõike, kuhu paigaldatakse ka muutuvad liiklusmärgid. Edaspidi on võimalik n-ö reaalajas infot saada näiteks Tallinna Ringteel ja Tartu maantee uuel teelõigul.

LOE LISAKS:

Projekt valmib Delfi, Accelerista ja Maanteeameti koostöös.