Esmaspäeva hommikul alustasid kursuslased oma väeosast motoriseeritud rännakut maastikule ning selle käigus korraldati neile esimene lahingülesanne ootamatu varitsuse näol. Kiiresti muutunud olukorras tuli kursuslastel end lahingkontaktist lahti rebida ning kaks ööpäeva väldanud rännaku lõpuks jõuda tagasi oma pataljoni juurde, millele järgnes ööl vastu tänast traditsiooniline allohvitseriks löömise tseremoonia Lagedil.

Värsketele kursuse lõpetajatele auastmetunnuseid jagades ning parimatele kaitseväe veebli münte kinkides ütles kaitseväe veebel ülemveebel Siim Saliste, et nooremallohvitser olla ei ole privileeg, vaid see on nüüdsest nende õigus ja kohustus. „Homme algab teie teenistus oma üksuste ülematena, kus vastutate juba kõigi enda hoolde usaldatud sõdurite elude eest. Kandke seda vastutust vapralt ja väärikalt,“ ütles ülemveebel Saliste.

Kursuse lõpetanud nooremallohvitseride teenistus jätkub pärast jõulupuhkust allüksuste koosseisus jaoülematena kuni õppuse Kevadtorm 2019 lõpuni.

Logistikapataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on väeüksuse rahu- ja sõjaaja allüksuste ettevalmistamine, väeüksuse reservüksuste formeerimise läbiviimine, väeüksuse lahinguvalmiduse tagamine ja kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine. Logistikapataljon paikneb Ämari lennubaasi territooriumil.