Kaks päeva kestnud taktikalise õppuse eesmärk oli kontrollida ajateenijatest nooremallohvitseride teadmisi ja oskusi, mida nad on omandanud kolm kuud väldanud nooremallohvitseride kursuse käigus. Sõdurite ülesandeks oli vastavalt oma erialasele ettevalmistusele osaleda rünnakus jalaväepataljoni raamistikus.

„Õppus Jõuluäike näitas, et värsked nooremallohvitserid suudavad omandatud teoreetilisi teadmisi edukalt rakendada ka lahingus. Igati õigustas ennast ka imitatsioonisüsteemi SAAB kasutamine, mis andis selge ülevaate lahinguväljal toimuvast,“ ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Toomas Tõniste.

Kokku osales õppusel üle 200 kaitseväelase, kelle hulgas oli ka Poolast mõneks nädalaks Võrru saabunud USA maaväe üksus maasturitel HMMWV. Harjutusel oli liitlaste ülesanne kindlaks määratud teede ja asukohtade kontrollimine ning info edastamine jalaväeüksustele.

Nooremallohvitseride kursuse järel jätkub Kuperjanovi jalaväepataljoni sõdurite teenistus allüksusekursusel, mis kulmineerib järgmisel kevadel õppusega Kevadtorm 2019.