„Valisime kursusele mehed, kellel olid eeldused ning motivatsioon erialal töötada. Lisaks arvestasime sõdurite tsiviiltaustaga, sest nii mõnigi neist on suurte masinatega juba enne teenistust kokku puutunud,“ ütles kursuse ülem nooremleitnant Sten Kusma.

Tema sõnul olid sõdurid kursuse algul ettevaatlikud, kuid tänaseks on nad omandanud julguse ning vajaliku vilumuse, et masinatega opereerida ja etteantud töid teostada. Kursuseülem leiab, et omandatud oskused ja erinevate masinate juhtimisõigused tulevad sõduritele kasuks ka tsiviilelus, sest annavad paremad võimalused tööturul.

Kursusel õpivad sõdurid opereerima ning töötama pioneeripataljoni rasketehnikaga. Käsitletavate masinate hulka kuuluvad ratas- ning roomikekskavaator, laadurekskavaator, ratasbuldooser, frontaallaadur, pioneerieritehnika sõiduk ning universaalhaagisega traktor.

Mehhanismijuhi kursus algas masinahoolduse põhimõtete, ohutustehniliste võtete ning seadusandluse alustõde omandamisega. Seejärel liiguti praktiliste oskuste treenimisele, mis järkjärgult keerukamaks muutusid.

„Kursusel saadud kogemustest pean väärtuslikuimaks teadmisi masinate põhjalikust hooldusest, millega varem polnud kokku puutunud, samuti erinevaid spetsiifilisi oskusi,“ ütles kursusel osalev ajateenija reamees Mairo Tikerberi, kes enne teenistusse asumist töötas mitu aastat Austraalia suurimas veinitehases frontaallaaduri juhina.

Pioneeri erialaõppes antakse ajateenijatele esmalt pioneeriülesannete täitmiseks vajalikud baasteadmised ja oskused. Sõdureid õpetatakse miine käsitsema, B-kategooria minööri tasemel lõhkama ja lahingdemineerima. Samuti õpitakse välikindlustamist, kasutama pioneeritehnikat, rajama tõkkeid, puitsildu ja paigaldama jooksusildu. Lisaks pioneerierialale antakse ajateenijatele ka jalaväelase ettevalmistus.