Päästeamet Kakumäel gaasileket ei leidnud, haisu põhjust asus uurima keskkonnainspektsioon.

Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo inspektorid tegid seetõttu täna kontrollkäigu Põhja-Tallinnas. Sitsi ja Tööstuse tänava ristmikul ning Nõlva tänaval oli tunda lõhna, mida seal on aeg-ajalt teatud tuulesuunaga tunda. Midagi erakordset ei ole tuvastatud. Inspektorid mõõtmisi ei teinud, küll aga viis Eesti Keskkonnauuringute Keskus Põhja-Tallinnas läbi pikemaajalised mõõtmised, mille tulemusi inspektsioon praegu ootab.

Piirkonnas tegutsevad mitmed keskkonnalube omavad tööstusettevõtted, mille tegevuse tulemusena võib tekkida lõhnahäiring. Lõhnahäiringut võimendavad ebasoodsad ilmastikutingimused - kirdetuul, madalrõhkkond, hommikuti tuulevaikus, inversioon. Kui hajuvus on kehv, jääb ebameeldiv lõhn pikemaks ajaks ühele kohale seisma ja põhjustab häiringuid.

Inimesed tunnetavad ja kirjeldavad lõhnasid erinevalt. Kes kirjeldab seda kui gaasihaisu, kes ütleb, et on masuudihais, mõni ütleb lihtsalt keemiline hais.