Major Vladimir Putini nimele väljastatud isikutunnistus kestis kuni 1989. aasta lõpuni ja omas ka ametiasutuse templit, andes mehele igakülgse võimaluse Stasi ruumides tegutseda.

Ajaleht avaldas Stasi Dresdeni harukontorist teiste sarnaste dokumentide seast leitud isikutunnistusest ka foto.

Teadaolevalt oli Putin toona KGB, mitte Stasi töötaja, mistõttu arhiivi järelvalvaja Konrad Felberi sõnul on värske leid märkimisväärne. Tema sõnul tähendab see, et Putinil oli võimalik tegutseda erinevatel tasanditel ja pääseda ligi tundlikule informatsioonile ilma, et tal tulnuks kohapeal avada oma tausta.

Venemaa pressiesindaja Dmitri Peskov ütles täna lugu kommenteerides, et ei saa sugugi välistada, et seesugune dokument tõepoolest eksisteerib, sest KGB oli Nõukogude Liidu ajal Stasi koostööpartner.