Kuusalu vallavanema Monika Salu sõnul on maanteeameti seaduste tõlgendus tee avalike teede registrist kustutades vastuolus riigikohtu seisukohaga, kuna Kuusalu vald on tee ametlik valdaja. Seda on tunnustanud ka riigikohus.

„Selgitame seda maanteeametile ning loodame, et maanteeamet kõrvaldab eksitava registrikande,” tõi Salu välja. „Maanteeamet on tunnistanud, et oleks saanud käituda paremini, teavitades heast tavast lähtudes enne kande tegemist ka Kuusalu valda.”

Anonüümseks jääda soovinud külaelaniku sõnul on olukord külas läinud väga keeruliseks. Kuigi kevadel teele veetud kivihunnik on kadunud, on nüüdseks teele kaevatud paarikümnesentimmetri sügavused vaod. Ka on teel ees väravapostid, kus suuremõõdulised autod läbi ei mahu. Külla ei pääse ei pääste, prügiautod ega fekaaliautod. Ka on mitmele külaelanikule saanud osaks hirmutamine.

Külaelanikud on saanud tee omanikult emaili, kus nõuab tee läbimiseks iga kord registreerimist, vastasel juhul ähvardab ta teisi külaelanikke ahistamisega.

„Sarnaselt nagu teist mõned, nimesid nimetamata, tuleksin teie kinnistule öösel röökima, laimaks teid meedias, piinaks teie koduloomi või lihtsalt teeks mõned kaebused, kuna kindlasti leian teie hoovist midagi, mis mulle ei meeldi või siis lihtsalt näitaks keskmist sõrme ja teeks paar kiiremat sõitu edasi tagasi,” kirjutas teeomanik teistele külaelanikele.

Tee sulgenud inimesed tegid krundi kõrvale riigile kuuluvale looduskaitsealusele maale ilma mingi loa ega kooskõlastuseta tee moodi raja, mis on nii künklik ja ebatasane, et seda läbib hädavaevu vaid maastur.

Põhjusena, miks tee suleti, on üks külaelanik kuulnud, et teeomanik soovib sellega lihtsalt teed oma majast kaugemale saada. Samuti on märgitud, et omanik püüab tee sulgemisega vallalt saada üle kümne tuhande euro, st. summa, mille eest ta on elamu taristut arendanud.

Tee erastati 1998. aastal tingimusega, et see jääb avalikku kasutusse. Vallal oli omanikuga kuni tänavuseni ka leping, kuid omanik lepingut pikendama ei soostunud. Läbipääsu keelamiseks see siiski kohtu hinnangul piisav põhjus ei ole.