Ühes juhtumis on vahistatud seitse meest, keda kahtlustatakse lapse seksuaalses ärakasutamises ja vägistamises raskendavatel asjaoludel. Lisaks uuritakse veel kaht juhtumit, kummaski erinev kahtlusalune. Politsei peab tõenäoliseks uusi vahistamisi, võimalik on ka uute kuritegude tuvastamine.

Kahtlustuse järgi otsisid kurjategijad ohvreid sotsiaalmeedia kaudu, mistõttu palub politsei lapsevanematel oma laste sotsiaalmeediakasutusele rohkem tähelepanu pöörata.

Kõik kolm ohvrit on 10-15-aastased tüdrukud. Kõigi kolme juhtumi kahtlustavad viibivad Soomes pagulasena või asüülitaotlejad, enamik neist 20-30-aastased. Neljal neist on ka Soome kodakondsus. Juhtumid leidsid aset eraomandusse kuuluvatel elupindadel.