Peaminister Jüri Ratas tänas kaitseväe senist juhatajat kindral Riho Terrast panuse eest kaitseväe ja kogu Eesti julgeoleku tugevdamisel. "Meie ja kogu maailma julgeolekut vaadates olid need murrangulised seitse aastat. Samas on Eesti julgeolek muutunud kindlamaks ja selles on kindral Terrasel olnud üks kandvamaid rolle," ütles ta rivistusel peetud kõnes.

Ratase sõnul töötas Terras sihikindlalt ja sirgeselgselt selle nimel, et kaitseväe ja Kaitseliidu tegelik võitlusvõime kasvaks. Tema sõnul aitas kindral Terras otsekohese ja julge kaitsediplomaadina meie liitlastel mõista Eesti julgeolekuvajadusi ja suurendada siin nende kohalolekut, seadis esiplaanile nii ajateenijate kui tegevteenistujate olme- ja teenistustingimuste parandamise ning seisis veteranide eest. "Olen uhke, et sain töötada koos niivõrd väärika ja professionaalse kaitseväe juhatajaga," ütles ta.

Uuele kaitseväe juhatajale kindralmajor Martin Heremile soovis peaminister jõudu, sihikindlust ja koostöömeelt.

„Pean mulle antud võimalust Eesti riiki teenida suureks auks. Algusest peale, alates esimesest päevast teenistuses ning kogu järgnenud 27 aastat on kinnitanud minu veendumust, et Eesti on kaitstav ning väärib meie pühendumust, pingutusi ja kui tarvis, siis ka elu,“ ütles kindral Terras tseremoonial peetud kõnes. „Kaitseväe areng on viimase seitsme aasta jooksul olnud suunatud reaalse, käegakatsutava sõjalise võime ülesehitamisele. Need aastad on tähendanud rohket ja pingelist tööd meie kõigi jaoks.“

Ametist lahkuva ja ametisse asuva kaitseväe juhataja auks oli kaitseväe peastaabi hoone ette üles rivistatud kaitseväe, väeliikide ja kõikide kaitseväe üksuste lipud ning Kaitseliidu ja Kaitseliidu allorganisatsioonide lipud ning reservohvitseride kogu lipp. Kokku oli üles rivistatud 52 liputoimkonda ja Vahipataljoni aukompanii.

Pidulikul tseremoonial olid kohal president Arnold Rüütel, peaminister Jüri Ratas, Riigikogu esimees Eiki Nestor, kaitseminister Jüri Luik, endised kaitseministrid Mart Laar ja Jaak Aaviksoo, välisriikide diplomaadid ja kaitseatašeed, väeliikide ülemad ning kõrgemad ohvitserid.

Kindralmajor Heremi teenistus kaitseväes algas 1992. aastal sisekaitseakadeemia kadetina ja pärast kooli lõpetamist asus ta teenima Kuperjanovi üksik-jalaväepataljoni. Aastatel 1998 – 2001 teenis ta Tartu üksik-jalaväepataljonis kuni staabiülema ametikohani välja. 2002. aastast sai Heremist KVÜÕA õppejõud ning hiljem taktika õppetooli ülem.

Kindralmajor Herem on juhtinud nii Tapa väljaõppekeskust kui ka kirde kaitseringkonda.

Aastatel 2012 kuni 2016 teenis Herem nii kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülema asetäitjana kui ka KVÜÕA ülemana. Viimased kaks aastat teenis kindralmajor Herem kaitseväe peastaabi ülemana.

Kindralmajor Herem on teeninud rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Iraagis.

Ta on lisaks sisekaitseakadeemiale lõpetanud KVÜÕA keskastmekursuse ning Balti kaitsekolledži vanemstaabiohvitseri kursuse ja kõrgema juhtimiskursuse.