"Julgustame kõiki, kes tunnevad, et nende elu või tervis on ohus, pöörduma politsei poole. Politsei saab hinnata, kas tegevuses või sõnavõtus esinevad süüteotunnused. Kui menetluse alustamiseks alust ei ole, saab veebikonstaabel abiks olla nõuga, näiteks vajadusel suunata tsiviilkorras oma õiguste kaitseks kohtusse," selgitas Punak.

"Samuti võiksid inimesed, kes märkavad mõnes sotsiaalmeedia keskkonnas ebasobivat sisu, anda sellest märku grupi haldurile, kas saab vastavalt edasi tegutseda, grupiliikmeid korrale kutsuda ning ebasobiva sisu eemaldada. Politsei silmad igale poole ei jõua ja me ei jälgi suhtlust veebifoorumites või suhtlusgruppides," lisas Punak.

"Sestap aitab taoliste olukordade tekkimist vältida ehk enamgi see, kui kõik ühiskonna liikmed mõistavad igasuguse vägivaldse käitumise või suhtlemise hukka, sekkuvad ennast ohtu seadmata ega luba sellistel olukordadel eskaleeruda. Seda nii sotsiaalmeedias, aga ka päriselus," kommenteeris Punak.