Kohtumisel tegi minister Simson põhjanaabritele ettepaneku liituda Rail Balticu ühisettevõttega ning Simsoni sõnul avaldasid soomlased selleks valmisolekut.

„Helsingi ja Tallinna vaheline tunnel oleks suure tähtsusega kogu Euroopa jaoks. See tooks koos Rail Balticuga kiire ühenduse Kesk-Euroopasse ja ka Aasiasse,“ ütles Soome minister Anne Berner. Ta sõnul peavad projekti planeeringud ja uuringud olema tehtud väga kõrgel tasemel ja kõik tegevused peavad saama kõikides järkudes ellu viidud ühiselt Eestiga.

„Soomlased ütlesid täna väga selgelt, et nad on valmis vahetama enda senise vaikiva vaatleja rolli otsese osaluse vastu ühisettevõttes,“ ütles Simson. Ministri sõnul kinnitas tema soome kolleeg Anne Berner, et nii Soome riik kui ettevõtjad peavad Rail Balticu projekti väga suure potentsiaaliga ettevõtmiseks ning soovivad Soome rolli suurendamist Rail Balticu projekti elluviimisel. „Minister [Berner] märkis, et ilma selle raudteeta ei ole ka Tallinna-Helsingi tunnelil tulevikku,“ lisas Simson.

Simsoni sõnul kinnitas Soome minister täna, et ollakse valmis liituma kolme Balti riigi loodud ühisettevõttega RB Rail AS. Ettepanek Soomele liituda ühisettevõttega tehakse koostöös Läti ja Leeduga ning seda toetab ka Euroopa Komisjon.

Lisaks arutasid ministrid Tallinna–Helsingi tunneli tuleviku üle. Kohtumisest võtsid osa ka Helsingi linnapea Jan Vapaavuori ning Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Minister Simsoni sõnul lepiti tunneli osas kokku, et kahe ministeeriumi ja linnade vaheline töörühm peab projektiga senisest jõulisemalt edasi liikuma. „Tegemist on ettevõtmisega, mis huvitab mõlemat riiki, kuid vajab edasi liikumiseks lisaks riikide panusele ka Euroopa Liidu ning erasektori tuge,“ lisas ta. Järgmine samm saab olema erinevate planeeringute ja vajalike keskkonnaalaste uuringute läbiviimine.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov rääkis ka teistest Tallinna ja Helsingi kaksiklinna kontseptsiooni projektidest. „Usun, et tunneli kaudu kulgeval Rail Balticu pikendusel on potentsiaal kujuneda tallinlaste jaoks Helsingi metrooliini pikenduseks ja seeläbi linnadevahelise ühistranspordi lahutamatuks osaks,“ sõnas Novikov.