„Tervishoius on ööpäevaringne töö patsientide eest hoolitsemiseks hädavajalik. Samas on öötöö vaimselt ja füüsiliselt äärmiselt kurnav ning peab olema tööde puhul, kus öötööd ei ole võimalik vältida, vääriliselt tasutud. Saavutatud kokkulepe on selge märk, et Eestis on hakatud tervishoiutöötajate tööd senisest enam väärtustama,“ selgitas Eesti õdede liidu asepresident Gerli Liivet.

Ka palgatõus on mõlemaks aastaks ette nähtud kõigile tervishoiutöötajatele. Üldarstid hakkavad järgmise aasta kevadest saama 12.40 eurot tunnis, eriarstid 13.40, õed 7.45 ja hooldajad 4.65 eurot tunnis. Ülejärgmise aasta aprillist tõuseb arstide palk 13.30 ja eriarstide palk 14.40 euroni, õdedel 8 euroni ja hooldajatel 5 euroni tunnis.

Samuti lepiti kollektiivlepingus kokku, et tervishoiutöötajal on õigus saada lisaks põhipuhkusele 5-7 kalendripäeva tasulist lisapuhkust aastas. See on kaks lisapuhkuse päeva rohkem kui seni.

„Õed ja hooldustöötajad on arvukaim tervishoiusüsteemis töötav jõud, kellega patsiendid kõige enam vahetult ja intensiivselt kokku puutuvad ning seetõttu on oluline paremate töötingimuste pakkumisega ennetada õdede ja hooldustöötajate läbipõlemist,“ rääkis Gerli Liivet.

Eesti Õdede Liit hindab läbirääkimistel saavutatud kokkuleppeid tervishoiu kvaliteedi jätkusuutlikuse tagamise seisukohalt oluliseks, sest need toetavad õdede ja hooldustöötajate vaimset tervist, vähendavad töötajate läbipõlemist ja suurendavad tööga rahulolu.

„Tunnustame Eesti haigekassat, sotsiaalministeeriumi ja Eesti haiglate liitu, et leiti võimalused panustada tervishoiutöötajate töötingimuste parendamisse ning täname Eesti arstide liitu ja Eesti tervishoiu kutseliitu konstruktiivse ja tulemusliku koostöö eest,“ ütles Gerli Liivet.

Muudatused jõustuvad alates 1. aprillist 2019. aastal. 1. aprillist jõustub ka 2020. aasta palgatõus.