Saksa keele riigieksami sooritajate arv on võõrkeelte seas ainsana aasta-aastalt langenud ja selle taga näeb Lao eelkõige heade õpetajate nappust.

Delfi soovis Laolt ka teada, kuivõrd erinevad riigieksamite tulemused riigigümnaasiumide ja nii-öelda täistsüklikoolide vahel, kuid selles osas pole Innove veel analüüse teinud.

Spikerdamisjuhtumeid oli tänavu riigieksamitel kokku 20, mis on Lao kinnitusel samas suurusjärgus varasemate aastatega. Kõik spikerdajad on tema sõnul tuvastatud ja otsused tehtud.

Lao sõnul veel ka vara öelda, kuivõrd rahul ollakse põhikooli ja gümnaasiumi lahutamisega suuremas osas Eestist, kus riik on asutanud riigigümnaasiumid. Rahulolu koolikeskkonna ja õpetamisega üldiselt on aga kõrge.