Otsepilt Innove pressikonverentsilt, kus antakse ülevaade riigieksamite tulemustest, gümnaasiumi panusest ning üldhariduskoolide rahulolu-uringu tulemustest.

Riigieksameid sooritas sel kevadel 9161 abiturienti. Eesti keele riigieksami sooritas 6529, eesti keele kui teise keele riigieksami 2037, kitsa matemaatika eksami 3707, laia matemaatika eksami 4116 eksaminandi. Inglise keele riigieksami või rahvusvahelise eksami tegijaid ning eksamitunnistuste esitajaid oli 7373, prantsuse keeles 142, saksa keeles 174 ja vene keeles 296.

Eesti keele riigieksami tulemused on Innove uuringu hinnangul stabiilsed ning näitavad nii seda, et eesti keelt õpetatakse ja hinnatakse hästi. Siiski toodi välja, et noorte argumenteerimisoskus võiks olla parem.

Laia matemaatika eksami teinud noori oli rohkem (53%), kitsa eksami sooritas vähem noori (47%). Kuigi kitsa eksami keskmine tase võrreldes eelmise aastaga langes (vaata graafikut), siis laia matemaatika tulemus on jällegi kasvanud, mis on heaks uudiseks kõrgkoolidele.