Kaitsevägi avas uuesti oma avaliku dokumendiregistri saurus.mil.ee, mis oli alates 1. novembrist suletud AK märkega ehk asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumentide eemaldamiseks. Arvatavasti avati register uuesti üleeile, 22. novembril. Osa dokumente on nüüd juurdepääsupiiranguga ja osa sootuks registrist maha võetud.

Seisuga 25. oktoober oli Sauruses 172 124 kirjet, neist 61 930 olid avalikud. Nüüd on kuni 25. oktoobrini registris 121 433 kirjet, neist 34 142 on avalikud. Kirje on unikaalse URL-iga kanne dokumendiregistris ja avalike kirjete juures on reeglina üks või enam faili. Failides on reeglina üks dokument, kuid väga sageli on neid rohkem, lausa kümneid. Seega pole failide ja dokumentide täpset arvu võimalik öelda.

Ehkki meeletu hulk dokumente pole enam avalikult nähtavad, leidub registris jätkuvalt asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumente, mis on siiski avalikult nähtavad, näitab kiire vaatlus. Nende hulgas on nii dokumente, mis sisaldavad delikaatseid isikuandmeid kui ka selliseid, mis sisaldavad eraelu puutumatust riivavaid andmeid.

Lisaks neile leidub jätkuvalt ka distsiplinaarkaristuste määramisega seotud dokumente. Neil küll AK-märget pole, kuid need karistused on ammu aegunud ja paljud muud analoogsed dokumendid on kaitsevägi varustanud juurdepääsupiiranguga. Registris on jätkuvalt ka ridamisi kohtuotsuseid ja määruseid, mida avalikust kohtulahendite registrist ei leia.

Saurusest leiab jätkuvalt ka näiteks erinevaid kaarte – neil küll AK märget ei ole, kuid teised analoogsed dokumendid on registris olnud juurdepääsupiiranguga. Näitena võib nimetada kaarte, kus paiknevad harjutusalad lennukitele.

Kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem, major Arvo Jõesalu ütles täna pärastlõunal Delfile, et kaitsevägi sulges avaliku dokumendiregistri kontrollimaks täna Delfis esitatud väiteid võimalike delikaatsete isikuandmete lekkimise kohta. Samas kinnitas ta, et eelpool toodud näide lennukite harjutusalade paiknemise kohta ongi avalik info.

Eesti Päevaleht kirjutas kuu alguses, kuidas kaitseväe avalikus dokumendiregistris rippusid aastaid avalikult asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumendid, mis sisaldasid delikaatseid isikuandmeid, teavet, mille avalikuks tulek kahjustab eraelu puutumatust, infot kaitseväe varustuse ja turvameetmete kohta. Andmekaitse inspektsioon algatas järelevalvemenetluse.