Suurbritannia peaks lahkuma Euroopa Liidust järgmise aasta märtsis. Lahkumise tingimused peaks paika panema leping, mille läbirääkimistel Euroopa Liitu esindab riigijuhtide volituse alusel Michel Barnier. Lepingu ajakava puhul on räägitud kiirustamise vajadusest, sest lepe vajab heakskiitu Euroopa Parlamendis ja paljude hinnangute kohaselt ka kõigi liikmesriikide parlamentides.

Mikser ütles täna, et Brexiti kokkulepe on Euroopa Liidu ja Suurbritannia vaheline lepe, mistõttu liikmesriikide parlamendid ei pea seda heaks kiitma. Seega Eestis riigikogus hääletust ei tule, küll aga on vaja Euroopa Parlamendi toetust. Eesti heakskiidu leppele annab Euroopa Ülemkogul peaminister Ratas.

Mikser tutvustas täna valitsuskabinetis hetkeseisu ja arenguid seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust.

"Kuigi lahkumisleppe läbirääkimised on olnud pingelised, on viimastel nädalatel tehtud suuri edusamme lahenduste leidmisel seoses Ühendkuningriigi otsusega lahkuda EList ning me oleme kindlad, et saavutatu vastab Eesti ootustele. Lahkumisleping tagab Ühendkuningriigi korrapärase lahkumise ja selles on kaitstud Euroopa Liidu 27 liikmesriigi, sealhulgas Eesti huvid," ütles Mikser välisministeeriumi teatel.

Minister lisas, et järgmiseks otsustavaks sammuks saab olema Ühendkuningriigi parlamendi otsus. Leppe kohaselt säilivad praegused kodanike õigused ning stabiilsus Iiri saarel.

„Tulevikusuhte läbirääkimiste osas on Eestile eriti oluline tihe majanduslik suhe ning sujuva koostöö jätkumine sise- ja välisjulgeoleku alal ning välispoliitikas. On vajalik võtta paindlik hoiak uute koostöövormide ja –protseduuride väljatöötamiseks, et tagada tõrgeteta koostöö jätkumine,“ sõnas välisminister ja lisas, et kuigi Euroopa Liit töötab selle nimel, et kokkuleppele jõudmine on võimalik, tuleb valmis olla ka leppeta stsenaariumiks.

Ratas avaldas heameelt, et pärast pikki ning keerulisi läbirääkimisi on jõutud leppeni, mis võimaldab Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisprotsessiga liikuda korrapäraselt edasi ning annab kindlustunnet kodanikele ja ettevõtjatele. „Ühendkuningriik on ja jääb Eesti jaoks lähedaseks partneriks ning sõbraks Euroopas. Meid seob ajalugu, usaldus ja pikaajaline koostöö Euroopa Liidus ning ühine vastutus Euroopa julgeoleku eest,“ lausus peaminister Ratas.