Konverentsil esinevad ettekannetega tunnustatud Eesti spetsialistide kõrval ka spetsialistid Soomest, Sloveeniast, Suurbritanniast ja Iirimaalt. Tartu Ülikooli meediauuringute professor Andra Siibak räägib noorte sotsiaalmeediakäitumisest ning mida noored arvavad täiskasvanute sotsiaalmeediakäitumisest.

Lauri Palsa, Soome Riiklikkust Audiovisuaal Instituudist arutleb oma ettekandes meediahariduse rollist Soome haridussüsteemis, Telia asepresident Anne Larilahti räägib, kuidas Telia ettevõttena saab panustada, et lastel oleks internetis turvalisem.

Konverentsi töötubades keskendutakse laste huvidest lähtuvale digitehnoloogia kasutamisele, sellele mida noored digimaailmas teevad, kuidas see mõjutab noorte heaolu ja kuidas neile abiks olla. Anton Toni Klanćnik annab ülevaate Europoli tegevusest laste seksuaalse väärkohtlemise tõkestamisel ning Michael Sheath Suurbritanniast arutleb oma ettekandes, kuidas meie teadmised aitavad arendada ennetusstrateegiaid laste kaitsmiseks seksuaalse väärkohtlemise eest internetis.

Konverents toimub koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, Politsei- ja Piirivalveameti ning Sotsiaalkindlustusametiga rahvusvahelise projekti Targalt internetis raames.